DuoDay in volle actie !

Handicap en tewerkstelling :

deelname van 500 Belgische ondernemingen aan de internationale actie ‘DUODAY’

In mei start de jaarlijkse actie ‘DUOday’, ten voordele van de tewerkstelling van mensen met een beperking. De actie streeft twee grote doelen na: bedrijven sensibiliseren om meer mensen met een beperking te werk te stellen en gehandicapte stagiairs een beroep laten ontdekken op basis van hun competenties bezitten. De actie vindt gehoor op Europese schaal met de betrokkenheid van 11 landen. Wat België betreft, haar succes berust op een samenwerking tussen de vier regionale agentschappen bevoegd voor de integratie van mensen met een beperking, een breed netwerk van verenigingen, en ondernemingen die op het hele grondgebied deelnemen. In totaal grijpen ongeveer 500 ondernemingen hier de unieke kans om handicap en werk, twee nog vaak uiteenlopende werelden, dichter bij elkaar te brengen. De vzw DiversiCom draagt ruimschoots bij aan het succes van de actie. De vzw heeft 49 stages in 23 organisaties gefaciliteerd.

Context

In België gaan handicap en werk niet goed samen. Mensen met een beperking maken 15% uit van de werkende bevolking, maar slechts 35 à 40% onder hen heeft werk. Terwijl heel wat inactieve mensen met een handicap best wel over mogelijkheden en kwalificaties beschikken voor de arbeidsmarkt. De vzw DiversiCom stelt zich tot doel om mensen met een beperking aan werk te helpen en dit vooral op basis van hun vaardigheden. Ze heeft vier kernactiviteiten: de begeleiding van gehandicapte werkzoekenden, advies op maat aan de werkgever, het verbinden van werkzoekenden met het netwerk van bedrijven, en het verspreiden van goede voorbeelden van een geslaagde integratie.

De DUOday: doel en impact

De DUOday wil de struikelblokken die personen met een handicap ondervinden naar hun professionele integratie weghalen. In mei openen ongeveer 500 bedrijven hun deuren voor stagiairs en hun ontdekkingstocht van 1 tot 20 dagen. Dat is inderdaad kort. Maar voor de stagiair is het een stap van onschatbare waarde in het vaak kronkelige parcours van integratie. Het bedrijf krijgt de kans om het anders-zijn op een positieve manier te ervaren en om op die manier bij te dragen aan een grote maatschappelijke uitdaging. De volgende stap? Mensen met een beperking in dienst nemen.

Elk jaar leiden een deel van de stages, gefaciliteerd door DiversiCom, tot contracten op langere termijn. Zo hebben 13 van de 24 stagiairs die begeleid werden door DiversiCom op de DUOday van 2018 een professioneel contract op langere termijn kunnen afsluiten, een kwalificatieopleiding gestart of verdergezet.

49 duo’s bij elkaar gebracht door DiversiCom in 2019

Drieëntwintig partnerbedrijven gingen in op de DUOday-oproep. Voor hen heeft DiversiCom 49 stages gefaciliteerd voor 35 werkzoekende kandidaten met een handicap. Ze volgt hun rekrutering op van a tot z: eerste matching met de onderneming, administratieve opvolging, de uitvoering van aanpassingen, de voorbereiding van de begeleiders en de evaluatie van de stage. De beperkingen ervaren door stagiairs zijn zeer divers: fysieke, zintuiglijke, mentale en invaliderende ziekten. Maar bovenal tonen ze een breed aantal vaardigheden en loopbaanambities!

14 openbare bedrijven in beweging ! Bijvoorbeeld… 

  • 7 stagiairs bij de Federale Politie

Dit jaar heeft de politie besloten de toegankelijkheid en kennis van haar beroepen te verbeteren door 7 stages te organiseren voor onze kandidaten. Verwelkomd in verschillende afdelingen, zoals de fysieke trainingseenheid, de uniformwinkel, het callcenter, de afdeling financiën en logistiek, communicatie of HR, zullen de stagiairs, afhankelijk van hun vaardigheden en interesses, de verscheidenheid van allerlei beroepen alsook de minder zichtbare facetten van onze federale politie ontdekken.

  • 4 stagiairs bij Net Brussel-Bruxelles Propreté

Zo is er ook bij Net Brussel een brede variatie van beroepen beschikbaar naast het werk dat op het terrein wordt gedaan om onze openbare ruimtes schoon te maken. Netheidsbewustwording op scholen, logistiek beheer van voertuigen, uitrusting en afval, personeelsbeheer en het onthaal van bezoekers aan het bedrijf: Net Brussel zal deze activiteiten onthullen en zal aan onze stagiairs zeer pragmatische opdrachten geven tijdens de maand mei. 

  • 5 gemeentebesturen van Brussel aan onze zijde!

Dit jaar kijken we uit naar de mobilisatie van de gemeenten van Anderlecht, Jette, Koekelberg, Sint-Gillis en Sint-Lambrechts-Woluwe. Ze bieden stageplaatsen aan 6 van onze kandidaten! Ook hier, tussen de administratieve missies en het werk op het terrein, zal elk van hen een gewenste ervaring krijgen in overeenstemming met hun ambities en hun specifieke behoeften.

9 privébedrijven, KMO’s of grote ondernemingen: waar een wil is, is een weg, ongeacht de grootte. Bijvoorbeeld… 

  • 4 stagiairs bij Solvay

Trouw aan zijn samenwerking met DiversiCom gedurende 5 jaar, neemt het bedrijf Solvay opnieuw deel om 4 stagiairs te verwelkomen op de site van Neder-over-Heembeek. Dit jaar bieden vooral de ondersteunende diensten de meeste opportuniteiten aan die overeenkomen met de profielen van onze kandidaten, waaronder de medische dienst, de IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk),en de HR-afdeling. Hoogtepunt van het sensibiliseringsobjectief van de Duoday: een stagiair met een onzichtbare handicap gaat vertellen over zijn carrière en zijn strijd tijdens een jaarlijks evenement dat georganiseerd zal worden voor alle medewerkers van het bedrijf.

  • 2 stagiairs bij EKO Services (dienstencheques bedrijf)

EKO Services wenst geen enkel talent voorbij te laten gaan, ongeacht om het even welk verschil, en initieert concrete acties ten gunste van de tewerkstelling van mensen met een handicap. Ter gelegenheid van de Duoday kunnen twee van onze kandidaten weer aan het werk na een lange periode van inactiviteit.

  • 2 stagiairs onderweg naar GSK

Het farmaceutisch bedrijf GSK opent zijn deuren voor 2 van onze kandidaten om hen kennis te laten maken met de wereld van Veiligheid en Innovatie. Een op maat gemaakt onthaal om het groot belang ervan te kunnen benadrukken.

Onder deze link vindt u een uitgebreide lijst van Duo’s en partnerbedrijven.

Voor meer info:

DUOday: www.DUOday.be

DiversiCom: www.diversicom.be

Contactpersoon DiversiCom: Marie-Laure Jonet, Oprichtster – ml.jonet@diversicom.be / 0475 30 57 84