19 ondernemingen op de JobDay bij Diversicom !

24okt

Zelfs indien de cijfers van personen met een beperking aan het werk een mooie positieve evolutie kent in Brussel, blijft de uitdaging nog steeds reëel! Vorige vrijdag 20 oktober verenigde Diversicom op haar jaarlijkse JobDay werkzoekenden met een handicap én ondernemingen, die echt gelijke kansen willen garanderen. Deze JobDay van Diversicom past in de kern van haar missie : voor personen met een handicap de toegang tot een job in een gewoon bedrijf faciliteren.

Voor de ondernemingen beantwoordt het programma van deze dag bij Diversicom aan 3 behoeften: zich informeren, uitwisselen van best practices en kandidaten ontmoeten, kandidaten die door Diversicom geselecteerd werden op basis van hun competenties en verwachtingen, in lijn met de job opportuniteiten.

Negentien publieke instellingen en privéondernemingen zijn ingegaan op de uitnodiging. Een aantal van hen heeft zijn ervaringen gedeeld inzake het zich openstellen voor werkzoekenden met een handicap en de toegevoegde waarde van het partnership met DiversiCom, die hem in elke fase van het rekruteringsproces met advies bijstaat.


Deze JobDay biedt de werkzoekende personen met een beperking de gelegenheid zich voor te stellen aan de rekruterende bedrijven en zich hun pitch eigen te maken, wat vandaag een must is bij elk interview. Hun hoop is een functie te vinden die past bij hun profiel in een aan hun beperking aangepaste werkomgeving (indien nodig).

115 speeddatings werden gefaciliteerd. De kandidaten vertegenwoordigen een breed palet aan competenties: rechten, business management, marketing, communicatie, economie, HR, administratie, toerisme, boekhouding… Ze overwinnen verschillende soorten handicaps: motoriek, visueel, auditief, mentaal of cognitief. De gemeenschappelijke deler is hun vastberaden wil om hun troeven in te zetten, samen met kwaliteiten zoals veerkracht, autonomie en zelfredzaamheid die ze door hun handicap hebben moeten ontwikkelen. Zonder hun dagelijkse uitdagingen toe te dekken.


Bij de eerste JobDay die georganiseerd werd door deze VZW in oktober 2016, werden 60 jobinterviews gefaciliteerd, met 3 aanwervingen als resultaat. Van de 13 deelnemende kandidaten in 2016, werken er momenteel 12 dankzij de matching inspanningen door DiversiCom gedurende het hele jaar.

Sinds de start van haar activiteiten eind 2014 heeft DiversiCom zo’n 150 personen met een beperking begeleid in hun professioneel parcours. Ze heeft ook aan 55 ondernemingen advies gegeven over vragen rond ‘handicap op het werk’ en 186 professionele projecten gefaciliteerd in de vorm van stages, overeenkomsten voor individuele beroepsopleidingen, contracten van bepaalde en onbepaalde duur. Met de organisatie van deze JobDay hoopt ze vooreerst dit resultaat van jobactivatie te verhogen, maar ook voor de deelnemers de fundamenten te leggen door ontmoetingen te faciliteren waar eerst competenties gezien worden vóór de beperkingen, waar verschillen aanvaard worden en waar men zich op de meerwaarde focust.

Aanwezig ondernemingen :

Contactpersoon : Marie-Laure Jonet, Oprichtster – ml.jonet@diversicom.be – 0475/30.57.84

Fotos: Xavier Frenoy