10 ondernemingen op de JobDay bij Diversicom !

17okt

Aanstaande vrijdag 21 oktober verenigt Diversicom op haar eerste JobDay werkzoenkenden met een handicap en ondernemingen, die functies wensen in te vullen op basis van competenties en duidelijke verwachtingen. Dit wordt georganiseerd met de steun van de Ministers van Werk en Bevoegd voor Personen met een Handicap, Didier Gosuin en Céline Fremault, en de Stichting Securex. Deze JobDay van Diversicom past in de kern van de missie van deze VZW: voor personen met een handicap de toegang tot een job in een gewoon bedrijf faciliteren.

Photos : Rosalie Colfs

Voor de ondernemingen beantwoordt het programma van deze dag bij Diversicom aan 3 behoeften: zich informeren, uitwisselen van best practices en kandidaten ontmoeten, kandidaten die door Diversicom geselecteerd werden op basis van hun competenties en verwachtingen, in lijn met de job opportuniteiten.

Een tiental publieke instellingen en privéondernemingen zijn ingegaan op de uitnodiging. Twee van hen, Solvay en Darts-IP zullen de vooruitgang die ze geboekt hebben inzake het zich openstellen voor werkzoekenden met een handicap en de toegevoegde waarde van hun samenwerkingsverband met DiversiCom voorstellen die hen in elke fase van het rekruteringsproces met advies bijstaan.

Deze JobDay zal de werkzoekende personen met een beperking de gelegenheid bieden zich voor te stellen aan de rekruterende bedrijven en zich hun pitch eigen te maken, wat vandaag een must is bij elk interview. Hun hoop is een functie te vinden die past bij hun profiel in een aan hun beperking aangepaste werkomgeving (indien nodig).

De kandidaten vertegenwoordigen een breed palet aan competenties: rechten, marketing, communicatie, economie, HR, milieubeheer, administratie… Ze overwinnen verschillende soorten handicaps: motoriek, visueel, auditief of mentaal. De gemeenschappelijke deler is hun vastberaden wil om hun troeven in te zetten, samen met kwaliteiten zoals sterke veerkracht, autonomie en zelfredzaamheid die ze door hun handicap hebben moeten ontwikkelen. Zonder hun dagelijkse uitdagingen toe te dekken.

Minister Céline Fremault moedigt dit initiatief aan met een persoonlijke boodschap aan de deelnemers: “Ieder van ons, ongeacht zijn situatie, zijn herkomst of zijn handicap, heeft recht op een kwaliteitsvolle job. Om personen met een handicap te helpen inschakelen, voorziet Phare een systeem van tewerkstellingspremies. Ik ben blij een explosie van aanvragen voor toekenning van deze tewerkstellingspremies voor personen met een handicap vast te stellen in Brussel. Ik wil ook het werk van Pool H van Actiris benadrukken. Pool H heeft de opdracht eerstelijnsadvies over bestaande ondersteuningsmaatregelen voor tewerkstelling te bieden aan privé- en publieke ondernemingen. En uiteraard DiversiCom, die ik steun sinds haar oprichting, doet zowel voor de personen met een handicap als voor de bedrijven inspanningen om een werkelijke integratie op de arbeidsmarkt te garanderen. De resultaten zijn spectaculair!”

Sinds de opstart van haar activiteiten einde 2014 begeleidt DiversiCom een honderdtal personen met een beperking op hun professionele weg. Ze heeft aan meer dan 40 ondernemingen advies gegeven over vragen met betrekking tot het thema ‘handicap op het werk’ en heeft al 97 professionele projecten in de vorm van stages, overeenkomsten voor beroepsaanpassing, contracten van bepaalde en onbepaalde duur gefaciliteerd.

Met de organisatie van deze JobDay hoopt ze allereerst het resultaat van jobactivatie te verhogen, maar ook voor de deelnemers de fundamenten te leggen door ontmoetingen te faciliteren waar eerst competenties gezien worden vóór de beperkingen, waar verschillen aanvaard worden en waar men zich op de meerwaarde focust.

De pers spreekt:

Een artikel verschenen in La Dernière Heure op 22/10/2016, en een interview met Marie-Laure Jonet, oprichtster van de vzw DiversiCom, op radio Arabel.

   

Programma :

  • 9.30 – 12.30 : Opleiding voor de ondernemingen => « Handicap en competenties hand in hand in mijn organisatie, het is mogelijk »
  • 13.15 – 16.00 : JobDating => Individuele gesprekken bedrijven – kandidaten

 

Contactpersoon :
Marie-Laure Jonet, Oprichtster
Email : ml.jonet@diversicom.be
Tel. : 0475/30.57.84