Bent u actief in HR, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of Diversiteit binnen uw bedrijf?

Wenst u de diversiteit te vergroten en vacatures open te stellen voor personen met een handicap op basis van hun competenties?

Maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken?

Graag stellen wij u

een volledige CYCLUS van opleidingen en workshops

georganiseerd  door DiversiCom tussen februari en december 2023

Een unieke ervaring om diversiteit in UW bedrijf met success te managen !

AGENDA

 

DETAILS EN INSCHRIJVING 

Sessie 1 : Een succesvolle integratie van handicap in de onderneming : basisvoorwaarden (3u)

De fundamenten over handicap en de verschillende stappen van een rekruteringsproces leren vanuit het oogpunt van handicap.

Objectieven:

 • Handicap : definitie, feiten en cijfers, typologie
 • De stappen van een rekruteringsproces vanuit het oogpunt van handicap
 • Redelijke aanpassingen, werkgelegenheidssteun en integratiebegeleiding (voorbereiding van de collega’s)
 • Getuigenis
 • Opvolging gedurende tewerkstelling: essentieel voor het behoud van werk

 Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u hebt hierover weinig kennis of ervaring en bent bereid om basiskennis op te doen.

Duur :

8.45 : Onthaal

9.00– 12.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 17 februari 2023

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site (bij DiversiCom)

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 225€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap280€ excl BTW per persoon.

 

Sessie 2 : Sensibiliseringsworkshops rond handicap (2u30)

Drie situationele workshops om de wereld van handicap te leren kennen en de moeilijkheden van personen met een handicap te begrijpen om zo acties te identificeren die geïmplementeerd kunnen worden om hun dagelijks leven te verbeteren (specifieke focus op gehoors-, visuele beperkingen, motorische stoornissen en invaliderende ziekten).

Objectieven :

 • Bewustmaking rond handicap op de werkvloer en in beroepsopleiding (analyse van percepties, angsten, soorten handicaps, handicaps op de arbeidsmarkt, enz.)
 • Handicap en relatie met mensen met een handicap demystificeren
 • Door te experimenteren bewust worden van de realiteit van verschillende soorten handicaps
 • Debat over de ondervonden moeilijkheden en voordelen, leren uit de uitwisseling van ervaringen binnen de groep
 • Nota nemen van bestaande regelingen in een professionele context, de “Plus Handicap” identificeren, de aanbevelingen voor een goede samenwerking met een collega met een handicap opnemen
 • De wens creëren om mensen met een beperking de kans te geven om deel te worden van het bedrijf

 Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : alle personeelsleden, alle functies en categorieën gecombineerd.

Duur : 

8.45 : Onthaal en ontbijt

9.00– 11.30 : Workshops in subgroepen

Datum : Vrijdag 21 april 2023

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site (bij DiversiCom)

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 225€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap280€ excl BTW per persoon.

 

Sessie 3 : Onzichtbare handicap en Werk (2u30)

De specifieke kenmerken van onzichtbare beperkingen, psychologische en sociologische obstakels en hefbomen bespreken voor de integratie van een persoon met een onzichtbare handicap in het bedrijf.

Objectieven :

 • Typologie van onzichtbare handicaps
 • Specifieke uitdagingen voor onzichtbare handicaps
 • Gevolgen voor de professionele situaties die deelnemers en hun kandidaten tegenkomen
 • Getuigenis
 • Case study: uitwisseling van oplossingen en goede praktijken
 • Aanbevelingen

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, alle personeelsleden, alle functies en categorieën gecombineerd.

Duur :

8.45 : Onthaal

9.00– 11.30 : Opleiding

Datum: Vrijdag 26 mei 2023

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site (bij DiversiCom)

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 225€ excl BTW per persoon / onderneming  zonder lidmaatschap280€ excl BTW per persoon

 

Sessie 4 : De aandacht voor Handicap versterken in het HR-beleid van mijn onderneming : actieplan (2 uren)

Hoe diversiteit bevorderen en de tewerkstelling van mensen met een handicap vergemakkelijken op basis van hun vaardigheden in mijn bedrijf ? Hoe mijn acties structureren?

Objectieven :

 • Waarom een actieplan voor handicap in mijn bedrijf ?
 • Hoe de diagnose te stellen
 • Integratieplan
 • Retentieplan, plan ter bevordering van het behoud van werk
 • Communicatieplan
 • Erkenning en steu : label Diversiteit van Actiris en Cap 48 Prijs Citizen Enterprise

 

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u bent al vertrouwd met handicap, maar wilt uw acties in uw bedrijf beter structureren.

Duur : 

8.45 : Onthaal

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 23 juni 2023

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site (bij DiversiCom)

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 225€ excl BTW per persoon / onderneming  zonder lidmaatschap280€ excl BTW per persoon.

 

Sessie 5 : Succesvol baanbehoud voor een werknemer met een handicap (2u30)

Het behoud van werknemers die tijdens hun beroepsleven een handicap krijgen, blijft een uitdaging voor HR-diensten. Het gaat erom een aangepaste begeleiding van de medewerker te waarborgen, om de nieuwe respectievelijke behoeften te identificeren en de methode en uit te voeren stappen ten gunste van het behoud beter te begrijpen.

Objectieven

 • Erkenning en open discussie over de ondervonden problemen
 • Definitie van te stellen doelen
 • Getuigenis
 • Presentatie van de globale aanpak voorgesteld door DiversiCom in de verschillende stadia van de begeleiding
 • Definitie van het begeleidingskader

Methodologie :  de sessie wordt gegeven door trainers van DiversiCom. Het is de bedoeling te werken rond praktische gevallen die deelnemers tegenkomen en om de ondersteunende benadering voorgesteld door DiversiCom te presenteren.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u bent al vertrouwd met handicap, maar wilt uw acties in uw bedrijf beter structureren.

Duur : 

8.45 : Onthaal

9.00– 11.30 : Opleiding

Datum : Vrijdag 15 september 2023

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site (bij DiversiCom)

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 225€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap280€ excl BTW per persoon.

 

 

Sessie 6 : DYS, andere cognitieve stoornissen en werkgelegenheid (2u30)

Dys, ADD/ADHD… Cognitieve stoornissen zijn vandaag de dag een bezorgdheid. Een grotere bewustwording beantwoordt aan de noodzaak hen beter te begrijpen, zodat zij in de verschillende levensfasen beter kunnen worden ondersteund. Wat weten we in de professionele context over deze stoornissen die soms heel verschillend lijken?

Specifieke doelstellingen 

 • Cognitieve stoornissen in het kort: feiten en cijfers, typologie en algemene tendensen, uitdagingen en kansen op het werk
 • Begeleiding van de persoon met cognitieve stoornissen in zijn/haar beroepsproject: praktische casestudies
 • Getuigenissen van deskundigen en werknemers met cognitieve stoornissen

Methodologie:

De sessie wordt gefaciliteerd door DiversiCom-trainers en uitgenodigde deskundigen. Deze sessie combineert informatieve, praktische en interactieve dimensies.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u bent al vertrouwd met handicap, maar wilt uw acties in uw bedrijf beter structureren.

Duur :

8.45 : Onthaal

9.00– 11.30 : Opleiding

Datum : Vrijdag 17 november 2023

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site (bij DiversiCom)

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 225€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap280€ excl BTW per persoon.

 

Sessie 7 : Autisme et werkgelegenheid (3 uren)

Autisme is vandaag de dag een uitdaging. Een verhoogd bewustzijn beantwoordt aan de noodzaak om het beter te begrijpen, om het beter te begeleiden in verschillende stadia van het leven. Wat kunnen we in de professionele context weten over dit brede spectrum, met inbegrip van aandoeningen die ons soms heel anders lijken?

Specifieke doelstellingen :

 • Autisme in het kort: feiten en cijfers, algemene trends, uitdagingen en kansen op het werken
 • Begeleiding van de persoon met autisme in zijn of haar beroepsproject: praktische casestudies
 • Getuigenissen : Josef Schovanec, filosoof en columnist, auteur van “Voyage en Autistan” ; Kathlenn Kleinermann, directeur Ecole des 4 Vents (nog te bevestigen)

Duur : 

8.45 : Onthaal

9.00– 12.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 8 december 2023

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site (bij DiversiCom)

 Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 225€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap280€ excl BTW per persoon.

 

Coffe Corner : Uitwisseling van praktijkgevallen en co-creatie (2,5 uur)  

De “coffee-corner” is een 100% praktijkformule, die gebaseerd is op uw goede praktijken en onze deskundigheid om bepaalde situaties op te lossen.

Specifieke doelstellingen : 

 • Uitwisseling van goede praktijken op het gebied van inclusie (presentatie door een panel van bedrijven)
 • Inbreng van reële gevallen in uw bedrijf rond de tewerkstelling van mensen met een handicap (integratie, retentie…) en collectieve uitwerking van oplossingen
 • Bevordering van uitwisseling tussen deelnemers, zij zijn de acteurs van de ochtend
 • Aanbevelingen en richtlijnen van DiversiCom

Methodologie:

De sessie wordt geleid door bedrijven uit de openbare en privé sector (uitwisseling van goede praktijken) met de steun van DiversiCom. Naast de uitwisseling van praktijken, pakken we gevallen aan om samen de meest praktische oplossingen te vinden. Wij behandelen deze situaties in alle vertrouwelijkheid, met de gepaste zorgvuldigheid en collectieve intelligentie die nodig zijn voor het co-creatieproces.

Doelgroep: HR Manager, Diversity Manager of Talent Recruiter, elk personeelslid, alle functies en categorieën samen.

Duur:

8.45 : Ontvangst en koffie

9.00 – 11.30 : Coffee corner

Data: Vrijdag 10 maart 2023 en vrijdag 20 october 2023 

Praktische modaliteiten : de Coffee corner vindt plaats on site (bij DiversiCom)

Prijs: onderneming met lidmaatschapgratis / onderneming  zonder lidmaatschap:: 110€ excl. BTW

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Adres :

 • Securex Gebouw, Hive5 (2e verdieping)
 • Sint-Michielswarande 30 te 1040 Bruxelles – voetgangersingang aan de Père de Deken straat!

Toegang :

 • Plan via deze link
 • Metro, Bus en Tram, halte « Merode » : lijnen 1, 5; 22, 27, 61, 80; 81
 • Parking op aanvraag (beperkt aantal plaatsen)

Talen : FR / NL, in functie van de taal van de deelnemers.

De meerderheid van de werkzoekenden begeleid door DiversiCom is franstalig.

Inschrijving:

Al is het aangeraden de volledige cyclus van de voorgestelde sessies te volgen, is dit niet verplicht: u kunt zich voor één of meerdere sessies registreren, onafhankelijk van elkaar.

Er wordt een korting toegepast bij inschrijving voor de volledige cyclus, inclusief de 7 sessies en 1 Coffee Corner:

onderneming met lidmaatschap: 1.350€ excl. BTW per persoon / onderneming  zonder lidmaatschap: 1.790€ excl. BTW per persoon / éénmalige facturatie aan het begin van de cyclus .

Het maximum aantal deelnemers per bedrijf is beperkt tot 2 personen.

Indien het aantal geïnteresseerde mensen binnen hetzelfde bedrijf dit rechtvaardigt, organiseert DiversiCom deze trainingen graag op maat binnen het bedrijf zelf.

Om de interactieve dimensie van de sessies te garanderen, behoudt DiversiCom zich het recht om het aantal deelnemers te beperken en / of een sessie te annuleren indien onvoldoende aantal inschrijvingen.

Betalingsmodaliteiten : De factuur wordt 2 weken vóór de training verzonden. Vanaf dat moment is de factuur verschuldigd in geval van annulatie door de deelnemer zelf.

Aarzel niet u meteen in te schrijven bij ontvangst van dit bericht.

Contactpersoon : Marianne Neirinckx – m.neirinckx@diversicom.com

 

 

 

 

 

We kijken er naar uit jullie te verwelkomen!

Uw DiversiCom Team

Copyright DiversiCom – 2023