Prix Entreprise Citoyenne 2015, uitgereikt door Cap48

27jan

Op 26 januari reikte Cap48 de Prix de l’Entreprise Citoyenne uit en werd de 10e verjaardag van de prijs gevierd, met toeters en bellen, naar aanleiding van het nieuwjaar van de Union Wallonne des Entreprises. De prijs beloont initiatieven van ondernemingen voor de integratie van personen met een handicap in domeinen zoals tewerkstelling, toegankelijkheid en solidariteit.

DiversiCom, partner van Cap48 voor de bevordering van de prijs bij ondernemingen, presenteert u de laureaten en de stukjes die voor deze prachtige avond werden gekozen.

De twee laureaten van 2015 zijn …

1 – Prijs voor tewerkstelling, uitgereikt aan Mac Donald’s

De restaurants van McDonalds in Elsene, Marche en Namen werven sinds 2012 personen met een handicap aan. Vandaag telt het personeel 5 personen met een mentale en/of zintuiglijke handicap. De managers letten erop dat personen met een handicap volledig worden geïntegreerd in de teams, dat die integratie rustig en efficiënt verloopt en dat problemen met betrekking tot de handicap worden aangekaart en aangepakt zodat de werknemers uiteindelijk volledig zelfstandig kunnen werken.

De maatschappelijke ambitie van het bedrijf is duidelijk en kan worden samengevat in één zin :

“Iedereen moet een kans krijgen, ongeacht zijn handicap”.

Artikel van de RTBF  (in het Frans)

2 – Prijs voor toegankelijkheid, uitgereikt aan het gemeentebestuur van Marche-en-Famenne

De eerste aanwerving onder het personeel was in 1987, dus bijna dertig jaar geleden. Sindsdien is de aanpak van de stad voor de integratie van personen met een handicap resoluut transversaal: van de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten, handelszaken, culturele en sportcentra tot de aanwerving van gehandicapt personeel dat diverse functies beoefent. In het kader van projecten van de stad wordt trouwens systematisch nagedacht over de integratie van burgers met een handicap.

Les 10 ans du Prix

De voorbije 10 jaar heeft CAP48 meer dan 30 bedrijven beloond. De organisatie kon ook rekenen op de steun van talloze partnerbedrijven en onlangs op de hulp en expertise van DiversiCom, een organisatie die zich inzet voor de tewerkstelling van personen met een handicap. Een kans voor iedereen om te bewijzen dat het wel degelijk mogelijk is om samen te werken, ook al zijn we verschillend !

 

Ontdek alle laureaat-bedrijven in de brochure die kan worden gedownload (in het Frans).

Waarom u niet ?

Werf iemand aan die uitdagingen gewoon is !

Doe een gooi naar de Prix de l’Entreprise Citoyenne !

Voor meer informatie over de selectiecriteria van de Prix de l’Entreprise Citoyenne kunt u steeds bij ons terecht.