Claire & Séverine op de jobdating van ADAPT in het Europees Parlement

12nov

In het kader van de Europese Week voor de Tewerkstelling van Personen met een Handicap, een event onder leiding van de Franse organisatie ADAPT (organisatie voor de sociale en professionele integratie van personen met een handicap), werd die dag een internationale conferentie gehouden in het Europese Parlement.

Deze dag moest ertoe bijdragen dat de plaats van de persoon met een handicap in de maatschappij in het algemeen en op de werkvloer in het bijzonder beantwoordt aan het non-discriminatieprincipe, in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH).

Beluister de interviews met Claire en Séverine op de radiozenders VivaCité en La Première (in het Frans)

 

Zoals Sylvie Guillaume, vicevoorzitster van het Europees Parlement, vanmorgen zei : “Het wordt hoog tijd dat alle beleidslijnen en acties die worden gevoerd in de strijd tegen armoede en uitsluiting systematisch rekening gaan houden met de specifieke noden van personen met een handicap. Ik loof het engagement van de mensen die hier vandaag aanwezig zijn om hun partnerschap te versterken.”

De conferentie groepeert ondernemingen, vertegenwoordigers van de economische wereld, politici, leden van de Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE) en van het European Disability Forum (EDF).

Ze omvat ook een jobdating : 20 ondernemingen uit Frankrijk en België ontmoeten elk 6 Belgische of Franse kandidaten uit 13 vooraf geselecteerde kandidaten. AWIPH, partner van het initiatief, staat in voor de 8 Belgische deelnemers. DiversiCom kreeg de kans zijn kandidaten voor te stellen aan de rekruteerders. Twee van hen werden geselecteerd en nemen nu deel aan de sollicitatiegesprekken in het Europees Parlement.

Eén van hen, Séverine, vertegenwoordigt de werkzoekenden tijdens de Ronde Tafel over de beveiliging van de professionele parcours : “Werkgevers zouden kunnen worden gestimuleerd met concrete middelen om een mentoring te organiseren, wanneer dat nodig blijkt, en om de administratieve rompslomp te verlichten die de toekenning van de beschikbare premies meebrengt.”

De kandidaten van DiversiCom zijn twee jonge, actieve en vastberaden vrouwen :

  • Séverine (blind) heeft een diploma Psychologie en Verenigingsbeheer (foto hierboven). Ze zoekt een administratieve functie waarin ze haar efficiëntie en taalvaardigheid kan benutten.
  • Claire (beperkte mobiliteit) heeft een diploma Medisch Secretariaat en volgt een opleiding Schoolcoaching (foto hieronder). Ze zoekt een job waarin ze haar passie en talent voor de overdracht van kennis kan botvieren, en het liefst nog met kinderen en adolescenten.

Het team van DiversiCom staat aan hun zijde om hun kandidatuur te steunen in de hoop dat een van de rekruteerders hun respectieve vaardigheden in overweging neemt.