Perscommuniqué – Diversicom in volle actie tijdens « DUODAY »:

24mrt

PERSCOMMUNIQUE

Diversicom in volle actie tijdens « DUODAY »:

publiek en privé, ambitieuze partners bij de tewerkstelling van mensen met een beperking

Op 26 maart start de jaarlijkse « Duoday »-actie ten voordele van mensen met een beperking. De actie heeft twee grote doelen: bedrijven sensibiliseren om meer mensen met een beperking te werk te stellen en gehandicapte stagiairs een beroep laten ontdekken waarvoor ze gekwalificeerd zijn. Voor het eerst krijgt de actie weerklank in het hele land. Het succes stoelt op een samenwerking tussen de vier regionale agentschappen bevoegd voor de integratie van mensen met een beperking, een breed netwerk van verenigingen en de deelnemende ondernemingen. 504 bedrijven en 649 stagiairs grijpen hierbij de unieke kans om handicap en werk, twee nog vaak uiteenlopende werelden, dichter bij elkaar te brengen. De nieuwe vzw DiversiCom draagt ruimschoots bij aan het succes van de actie.

In België gaan handicap en werk niet goed samen. Mensen met een beperking maken 15% uit van de werkende bevolking, maar slechts 35 à 40% onder hen heeft werk. Terwijl heel wat inactieve mensen met een handicap best wel over mogelijkheden en kwalificaties beschikken voor de arbeidsmarkt.

De actie van 26 maart wil de belemmeringen weghalen voor hun professionele integratie. Die week openen meer dan 500 bedrijven hun deuren voor stagiairs en hun ontdekkingstocht van 1 à 10 dagen. Dat is kort, zeker. Maar voor de stagiair is het een stap van onschatbare waarde in het vaak kronkelige parcours van integratie. Het bedrijf krijgt de kans om het anders-zijn op een positieve manier te ervaren en om op die manier algemener bij te dragen aan een grote maatschappelijke uitdaging.

De nieuwe vzw DiversiCom stelt zich tot doel om mensen met een beperking aan werk te helpen. Bij haar bemiddeling gaat DiversiCom uit van drie hoofdpunten: een gepersonaliseerde begeleiding van gehandicapte werkzoekenden, advies op maat aan de werkgever en het verspreiden van goede voorbeelden van een geslaagde integratie. Zo snel ze kan in de procedure verbindt DiversiCom de kandidaten met haar netwerk van ondernemingen. Het credo van de vzw is immers: eerst de competentie, dan pas de handicap.

Sinds de vzw vijf maanden geleden van start ging, begeleidt ze bijna dertig kandidaten. Ze heeft intussen werk gevonden voor de eerste werkzoekenden. Daarnaast geeft ze opleidingen op maat en werkt ze op vraag van haar partnerondernemingen actieplannen uit rond ‘Handicap’.

Bij de preselectie van ‘DUODAY’ heeft DiversiCom bemiddeld voor meerdere DUO’s. Ze volgt ook alles van A tot Z op: het ‘matchen’ van stagiair en onderneming, de administratie bij de regionale agentschappen, de uitvoering van redelijke aanpassingen, de voorbereiding van de begeleiders, de start en de evaluatie van de stage.

 8 Hartverwarmende DUO’s, bij elkaar gebracht door DiversiCom :

 A– Emoke, Aurélie en Francesco, stagiairs bij Solvay

Emoke (blind) heeft een diploma Romaanse Taal en Letterkunde. Ze kan terecht bij het Departement Communicatie waar ze de afdeling communicatie van de multinational leert kennen en het onderwerp Duoday van binnen uit volgt.

Interview – Radio Contact (26/03) (in het Frans) :

 

Aurélie (beperkt mobiel) is sociaal assistente. Ze vergadert mee met de afdeling Human Ressources en ontdekt welke ondersteunende psychosociale diensten er intern ter beschikking staan van de werknemers van Solvay.

Francesco (blind) is student Moderne Talen en Tolk. Hij doet zijn stage bij het departement ‘Front Office Export’, belast met intercontinentale export.

 

Interview op Vivacité    (in het Frans)  (26/03)

RTBF.be Artikel

B – Carmen en Séverine, stagiairs bij de Koning Boudewijnstichting  

Carmen (blind) is fysiotherapeute en heeft ook een diploma Europese studies en Internationale relaties. Ze werkt mee aan het onderzoek naar een aangepast huisvestingsproject voor mensen met een beperking in België en elders.

Séverine (blind) heeft een diploma Psychologie en Verenigingsmanagement. Ze assisteert de ploeg die de bezoekers van de Stichting onthaalt.

C – Sanaa, Valérie en Julia 

  • Sanaa, stagiaire bij het kabinet van Céline Fremault, Brussels Minister, bevoegd voor van Hulp voor mensen met een handicap

Sanaa (doof) mag een week meelopen bij alle diensten van het kabinet van de minister en werkt gericht mee aan het goede verloop van de activiteiten..

 

  • Valérie, stagiaire bij Securex Bruxelles

Valérie (beperkt mobiel) heeft een diploma Rechten en Arbeidswetenschappen. Ze is welkom bij de afdeling van Securex Brussel die juridisch advies geeft aan de bedrijven die er klant zijn.

  • Julia, stagiaire bij BNP Paribas Fortis 

Julia (blind) heeft een diploma Marketing & International Business. Ze kan terecht bij de Directeur Marketing die haar persoonlijk inwijdt in het vak van directeur en de opdrachten van het departement.

Meer weten :

Duoday : www.duoday.be

DiversiCom : www.diversicom.be

Contact : Marie-Laure Jonet, Stichter

ml.jonet@diversicom.be / 0475-30.57.84