Cyclus 2021 van opleidingen inter-company bij DiversiCom

22jan

Bent u actief in HR, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of Diversiteit binnen uw bedrijf?

Wenst u de diversiteit te vergroten en vacatures open te stellen voor personen met een handicap op basis van hun competenties?

Maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken?

Graag stellen wij u

een volledige CYCLUS van opleidingen en workshops

georganiseerd  door DiversiCom tussen maart en december 2021

Een unieke ervaring om diversiteit in UW bedrijf met success te managen !

AGENDA

DETAILS EN INSCHRIJVING 

Sessie 1 : Een succesvolle integratie van handicap in de onderneming : basisvoorwaarden (2u30)

De fundamenten over handicap en de verschillende stappen van een rekruteringsproces leren vanuit het oogpunt van handicap.

Objectieven:

 • Handicap : definitie, feiten en cijfers, typologie
 • De stappen van een rekruteringsproces vanuit het oogpunt van handicap
 • Redelijke aanpassingen, werkgelegenheidssteun en integratiebegeleiding (voorbereiding van de collega’s)
 • Opvolging gedurende tewerkstelling: essentieel voor het behoud van werk

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u hebt hierover weinig kennis of ervaring en bent bereid om basiskennis op te doen.

Duur :

8.45 : Onthaal

9.00– 11.30 : Opleiding

Datum : Vrijdag 5 maart 2021

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie*

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 190€ excl BTW per persoon.

NEW   Sessie 2 : Bootcamp motorische beperking (2u)

Situatie: uw team zal binnenkort een medewerker met een motorische beperking verwelkomen. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor het fysieke onthaal van uw nieuwe collega…

Specifieke doelstellingen: op basis van concrete situaties, identificatie van de uitdagingen en de oplossingen die moeten worden ingevoerd om:

 • Te zorgen voor een vlotte integratie van uw nieuwe collega in uw team, het organiseren van zijn of haar onboarding (on site en/of in telewerk)
 • De woon en werk verplaatsingen van uw collega te organiseren op basis van concrete instructies (adres, uurroosters,…), een zo breed mogelijke waaier aan oplossingen voor te stellen, rekening houdend met het budget en de stakeholders (extern en/of intern)
 • De obstakels en oplossingen voor zijn mobiliteit en de inrichting van zijn werkplek te bepalen; de relevante wetgeving en de betrokken belanghebbenden (extern en/of intern) te specificeren.
 • Getuigenis

Methodologie: De sessie wordt gefaciliteerd door DiversiCom trainers en combineert informatieve, praktische, leuke en interactieve dimensies.

Doelgroep: HR Manager, Diversity Manager of Talent Recruiter, Facility Manager of van Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, je hebt nog weinig ervaring in de materie en je wilt basiskennis opdoen.

Duur : 

8.45 : Onthaal

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 26 maart 2021

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie*

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 190€ excl BTW per persoon.

Sessie 3 : Onzichtbare handicap en Werk (2u30)

De specifieke kenmerken van onzichtbare beperkingen, psychologische en sociologische obstakels en hefbomen bespreken voor de integratie van een persoon met een onzichtbare handicap in het bedrijf.

Objectieven :

 • Typologie van onzichtbare handicaps
 • Specifieke uitdagingen voor onzichtbare handicaps
 • Gevolgen voor de professionele situaties die deelnemers en hun kandidaten tegenkomen
 • Case study: uitwisseling van oplossingen en goede praktijken
 • Aanbevelingen

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, alle personeelsleden, alle functies en categorieën gecombineerd.

Duur :

8.45 : Onthaal

9.00– 11.30 : Opleiding

Datum: Vrijdag 23 april 2021

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie of on site (bij DiversiCom)*

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon (150€ excl BTW in videoconferentie)/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon (190€ excl BTW in videoconferentie).

NEW  Sessie 4 : Handicap en telewerk (2u)                      

Met de huidige Covid19 pandemie heeft het telewerken een metamorfose ondergaan. Het is de norm geworden, zelfs een conditio sine qua non voor het behoud van veel banen. Vandaag de dag vormt telewerk dus zowel een kans als een risico.

Hoe zit het voor mensen met een beperking?

Wat zijn voor hen de risico’s en mogelijkheden van telewerken, verder van de huidige gezondheidsvereisten?

Specifieke doelstellingen :

 • De tewerkstelling van mensen met een handicap sinds Covid: stand van zaken
 • De mogelijkheden en risico’s van telewerk voor mensen met een handicap
 • Getuigenis van een telewerker

Methode: De sessie wordt gefaciliteerd door DiversiCom trainers en combineert informatieve, praktische en interactieve dimensies.

Doelgroep: HR Manager, Diversity Manager of Talent Recruiter, Facility Manager of van Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

Duur :

8.45 : Onthaal

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum: Vrijdag 28 mei 2021

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie of on site (bij DiversiCom)*

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon (150€ excl BTW in videoconferentie)/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon (190€ excl BTW in videoconferentie).

Sessie 5 : De aandacht voor Handicap versterken in het HR-beleid van mijn onderneming : actieplan (2 uren)

Hoe diversiteit bevorderen en de tewerkstelling van mensen met een handicap vergemakkelijken op basis van hun vaardigheden in mijn bedrijf ? Hoe mijn acties structureren?

Objectieven :

 • Waarom een actieplan voor handicap in mijn bedrijf ?
 • Hoe de diagnose te stellen
 • Integratieplan
 • Retentieplan, plan ter bevordering van het behoud van werk
 • Communicatieplan
 • Erkenning en steu : label Diversiteit van Actiris en Cap 48 Prijs Citizen Enterprise

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u bent al vertrouwd met handicap, maar wilt uw acties in uw bedrijf beter structureren.

Duur : 

8.45 : Onthaal

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 18 juni 2021

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie of on site (bij DiversiCom)*

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon (150€ excl BTW in videoconferentie)/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon (190€ excl BTW in videoconferentie).

Sessie 6 : Autisme et werkgelegenheid (opleiding en getuigenis – 2u30)

Autisme is vandaag de dag een uitdaging. Een verhoogd bewustzijn beantwoordt aan de noodzaak om het beter te begrijpen, om het beter te begeleiden in verschillende stadia van het leven. Wat kunnen we in de professionele context weten over dit brede spectrum, met inbegrip van aandoeningen die ons soms heel anders lijken?

Specifieke doelstellingen :

 • Autisme in het kort: feiten en cijfers, algemene trends, uitdagingen en kansen op het werken
 • Begeleiding van de persoon met autisme in zijn of haar beroepsproject: praktische casestudies
 • Getuigenissen : Josef Schovanec, filosoof en columnist, auteur van “Voyage en Autistan” ; Kathlenn Kleinermann, directeur Ecole des 4 Vents 

Duur : 

8.45 : Onthaal

9.00– 11.30 : Opleiding

Datum : Maandag 4/10 2021

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie of on site (bij DiversiCom)*

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon (150€ excl BTW in videoconferentie)/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon (190€ excl BTW in videoconferentie).

Sessie 7 : Succesvol baanbehoud voor een werknemer met een handicap (2 uren)

Het behoud van werknemers die tijdens hun beroepsleven een handicap krijgen, blijft een uitdaging voor HR-diensten. Het gaat erom een aangepaste begeleiding van de medewerker te waarborgen, om de nieuwe respectievelijke behoeften te identificeren en de methode en uit te voeren stappen ten gunste van het behoud beter te begrijpen.

Objectieven

 • Erkenning en open discussie over de ondervonden problemen
 • Definitie van te stellen doelen
 • Presentatie van de globale aanpak voorgesteld door DiversiCom in de verschillende stadia van de begeleiding
 • Definitie van het begeleidingskader

Methodologie :  de sessie wordt gegeven door trainers van DiversiCom. Het is de bedoeling te werken rond praktische gevallen die deelnemers tegenkomen en om de ondersteunende benadering voorgesteld door DiversiCom te presenteren.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u bent al vertrouwd met handicap, maar wilt uw acties in uw bedrijf beter structureren.

Duur : 

8.45 : Onthaal

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 22 october 2021

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie of on site (bij DiversiCom)*

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon (150€ excl BTW in videoconferentie)/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon (190€ excl BTW in  videoconferentie).

Sessie 8 : Lunchconferentie met François Colinet, psycholoog en docent

Op basis van zijn persoonlijke reis zal François Colinet zijn visie presenteren op de meervoudige identiteit van de mens en op de identiteitsdimensies die specifiek zijn voor de gehandicapte persoon. Als psycholoog en leraar zal hij zijn mooie persoonlijke getuigenis presenteren in een dubbele theoretische en pedagogische benadering. Een niet te missen bijeenkomst!

Duur :

12.15 : Onthaal en broodjes buffet

12.30 – 14.00 : Conferentie

Datum : Vrijdag 19 november 2021

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie of on site (bij DiversiCom)*

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 100€ excl BTW per persoon (90€ excl BTW in videoconferentie)/ onderneming  zonder lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon (135€ excl BTW in videoconferentie).

 

 Sessie 9 : Sensibiliseringsworkshops rond handicap (2u30)

Drie situationele workshops om de wereld van handicap te leren kennen en de moeilijkheden van personen met een handicap te begrijpen om zo acties te identificeren die geïmplementeerd kunnen worden om hun dagelijks leven te verbeteren (specifieke focus op gehoors-, visuele beperkingen, motorische stoornissen en invaliderende ziekten).

Objectieven :

 • Bewustmaking rond handicap op de werkvloer en in beroepsopleiding (analyse van percepties, angsten, soorten handicaps, handicaps op de arbeidsmarkt, enz.)
 • Handicap en relatie met mensen met een handicap demystificeren
 • Door te experimenteren bewust worden van de realiteit van verschillende soorten handicaps
 • Debat over de ondervonden moeilijkheden en voordelen, leren uit de uitwisseling van ervaringen binnen de groep
 • Nota nemen van bestaande regelingen in een professionele context, de “Plus Handicap” identificeren, de aanbevelingen voor een goede samenwerking met een collega met een handicap opnemen
 • De wens creëren om mensen met een beperking de kans te geven om deel te worden van het bedrijf

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : alle personeelsleden, alle functies en categorieën gecombineerd.

Duur : 

8.45 : Onthaal en ontbijt

9.00– 11.30 : Opleiding

Datum : Vrijdag 10 december 2021

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site (bij DiversiCom)*

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon.

NEW  Coffe Corner : Uitwisseling van praktijkgevallen en co-creatie (2 uur)   

Een nieuwe format in de intercompany-cyclus van DiversiCom dit jaar zijn de “co-pilot”-sessies.  Een 100% hands-on format, dat gebaseerd zal zijn op uw ervaringen en onze expertise om bepaalde situaties uit het echte leven te ontrafelen.

Specifieke doelstellingen:

 • Praktische oplossingen aanreiken voor reële gevallen die zich in bedrijven voordoen rond de tewerkstelling van personen met een beperking.
 • Uitwisseling tussen de deelnemers stimuleren zodat ze acteurs worden van deze ochtendsessie.
 • Aanbevelingen van en begeleiding door Diversicom

Methode: De sessie wordt gefaciliteerd door DiversiCom trainers EN de deelnemers. We zullen de voorgelegde gevallen oppakken en samen zoeken naar de beste manieren om tot een praktische oplossing te komen. Zoals gewoonlijk zullen wij deze situaties vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen én met de noodzakelijke collectieve intelligentie.

Doelgroep: HR Manager, Diversity Manager of Talent Recruiter, elk personeelslid, alle functies en categorieën samen.

Duur:

8.45 : Ontvangst en koffie

9.00 – 11.00 : Co-piloot sessie

Data: woensdag 19 mei en woensdag 15 september 2021

Praktische details: Uiterlijk op donderdag 13 mei / donderdag 9 september vragen wij u via onderstaande email een korte beschrijving te geven van het praktijkgeval waaraan u wilt werken: d.fisset@diversicom.be

Prijs: onderneming met lidmaatschap: 100€ excl. BTW per persoon (90€ excl. BTW in videoconferentie) / onderneming  zonder lidmaatschap:: 150€ excl. BTW per persoon (135€ excl. BTW in videoconferentie).

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Adres :

 • Securex Gebouw, Hive5 (2e verdieping)
 • Sint-Michielswarande 30 te 1040 Bruxelles – voetgangersingang aan de Père de Deken straat!

Toegang :

 • Plan via deze link
 • Metro, Bus en Tram, halte « Merode » : lijnen 1, 5; 22, 27, 61, 80; 81
 • Parking op aanvraag (beperkt aantal plaatsen)

Talen : FR / EN / NL, in functie van de taal van de deelnemers.

De meerderheid van de werkzoekenden begeleid door DiversiCom is franstalig.

 

Inschrijving:

Al is het aangeraden de volledige cyclus van de voorgestelde sessies te volgen, is dit niet verplicht: u kunt zich voor één of meerdere sessies registreren, onafhankelijk van elkaar.

Het maximum aantal deelnemers per bedrijf is beperkt tot 2 personen.

Indien het aantal geïnteresseerde mensen binnen hetzelfde bedrijf dit rechtvaardigt, organiseert DiversiCom deze trainingen graag op maat binnen het bedrijf zelf.

Om de interactieve dimensie van de sessies te garanderen, behoudt DiversiCom zich het recht om het aantal deelnemers te beperken en / of een sessie te annuleren indien onvoldoende aantal inschrijvingen.

Betalingsmodaliteiten : De factuur wordt 2 weken vóór de training verzonden. Vanaf dat moment is de factuur verschuldigd in geval van annulatie door de deelnemer zelf.

Aarzel niet u meteen in te schrijven bij ontvangst van dit bericht.

Contactpersoon : Marianne Neirinckx – m.neirinckx@diversicom.com

We kijken er naar uit jullie te verwelkomen!

Uw DiversiCom Team

Copyright © 2021 asbl DiversiCom.