Cyclus van opleidingen en workshops bij DiversiCom

12feb

Beste partners, beste ondernemingen,

 

Bent u actief in HR, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of Diversiteit binnen uw bedrijf ?

Wenst u de diversiteit te vergroten en vacatures open te stellen voor personen met een handicap op basis van hun competenties ?

Maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken ?

Graag stellen wij u

EEN VOLLEDIGE CYCLUS OPLEIDINGEN EN WORKSHOPS

georganiseerd  door DiversiCom tussen maart en november 2019

Een UNIEKE ERVARING om diversiteit in UW bedrijf met success te managen !

Sessie 1 : Een succesvolle integratie van handicap in de onderneming : basisvoorwaarden (een halve dag)

De fundamenten over handicap en de verschillende stappen van een rekruteringsproces leren vanuit het oogpunt van handicap.

Objectieven:

 • Handicap : definitie, feiten en cijfers, typologie
 • De stappen van een rekruteringsproces vanuit het oogpunt van handicap
 • Redelijke aanpassingen, werkgelegenheidssteun en integratiebegeleiding (voorbereiding van de collega’s)
 • Opvolging gedurende tewerkstelling: essentieel voor het behoud van werk
 • Getuigenissen

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u hebt hierover weinig kennis of ervaring en bent bereid om basiskennis op te doen.

Duur :

8.30 : Onthaal en ontbijt

9.00– 12.30 : Opleiding

Datum : Vrijdag 29 maart 2019

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon.

 

Sessie 2 : Sensibiliseringsworkshops rond handicap (een halve dag)

Drie situationele workshops om de wereld van handicap te leren kennen en de moeilijkheden van personen met een handicap te begrijpen om zo acties te identificeren die geïmplementeerd kunnen worden om hun dagelijks leven te verbeteren, of dit nu een gehoors-, visuele of mentale beperking is (specifieke focus op autisme), motorische stoornissen of invaliderende ziekten.

Objectieven :

 • Bewustmaking rond handicap op de werkvloer en in beroepsopleiding (analyse van percepties, angsten, soorten handicaps, handicaps op de arbeidsmarkt, enz.)
 • Handicap en relatie met mensen met een handicap demystificeren
 • Door te experimenteren bewust worden van de realiteit van verschillende soorten handicaps
 • Debat over de ondervonden moeilijkheden en voordelen, leren uit de uitwisseling van ervaringen binnen de groep
 • Nota nemen van bestaande regelingen in een professionele context, de “Plus Handicap” identificeren, de aanbevelingen voor een goede samenwerking met een collega met een handicap opnemen
 • De wens creëren om mensen met een beperking de kans te geven om deel te worden van het bedrijf

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : alle personeelsleden, alle functies en categorieën gecombineerd.

Duur : 

8.30 : Onthaal en ontbijt

9.00– 12.30 : Opleiding

Datum : Vrijdag 10 mei 2019

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon.

 

Sessie 3 : Onzichtbare handicap en Werk (een halve dag)

De specifieke kenmerken van onzichtbare beperkingen, psychologische en sociologische obstakels en hefbomen bespreken voor de integratie van een persoon met een onzichtbare handicap in het bedrijf.

Objectieven :

 • Typologie van onzichtbare handicaps
 • Specifieke uitdagingen voor onzichtbare handicaps
 • Gevolgen voor de professionele situaties die deelnemers en hun kandidaten tegenkomen
 • Case study: uitwisseling van oplossingen en goede praktijken
 • Aanbevelingen

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, alle personeelsleden, alle functies en categorieën gecombineerd.

Duur :

8.30 : Onthaal en ontbijt

9.00– 12.30 : Opleiding

Datum: Vrijdag 7 juni 2019

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon.

Sessie 4 : De aandacht voor Handicap versterken in het HR-beleid van mijn onderneming : actieplan (2 uren)

Hoe diversiteit bevorderen en de tewerkstelling van mensen met een handicap vergemakkelijken op basis van hun vaardigheden in mijn bedrijf ? Hoe mijn acties structureren?

Objectieven :

 • Waarom een actieplan voor handicap in mijn bedrijf ?
 • Hoe de diagnose te stellen
 • Integratieplan
 • Retentieplan, plan ter bevordering van het behoud van werk
 • Communicatieplan
 • Label Diversiteit van Actiris en Cap 48 Prijs Citizen Enterprise

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u bent al vertrouwd met handicap, maar wilt uw acties in uw bedrijf beter structureren.

Duur : 

8.45 : Onthaal en ontbijt

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 20 september 2019

Tarief : onderneming  met lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon.

 

Sessie 5 : Succesvol baanbehoud voor een werknemer met een handicap (2 uren)

Het behoud van werknemers die tijdens hun beroepsleven een handicap krijgen, blijft een uitdaging voor HR-diensten. Het gaat erom een aangepaste begeleiding van de medewerker te waarborgen, om de nieuwe respectievelijke behoeften te identificeren en de methode en uit te voeren stappen ten gunste van het behoud beter te begrijpen.

Objectieven:

 • Erkenning en open discussie over de ondervonden problemen
 • Definitie van te stellen doelen
 • Presentatie van de globale aanpak voorgesteld door DiversiCom in de verschillende stadia van de begeleiding
 • Definitie van het begeleidingskader

Methodologie :  de sessie wordt gegeven door trainers van DiversiCom. Het is de bedoeling te werken rond praktische gevallen die deelnemers tegenkomen en om de ondersteunende benadering voorgesteld door DiversiCom te presenteren.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit, u bent al vertrouwd met handicap, maar wilt uw acties in uw bedrijf beter structureren.

Duur : 

8.45 : Onthaal en ontbijt

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 8 november 2019

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 Adres :

 • Securex Gebouw, Hive5 (2e verdieping)
 • Sint-Michielswarande 30 te 1040 Bruxelles – voetgangersingang aan de Père de Deken straat

 Toegang :

 • Plan via deze link
 • Metro, Bus en Tram, halte « Merode » : lijnen 1, 5; 22, 27, 61, 80; 81
 • Parking op aanvraag (beperkt aantal plaatsen)

Talen : FR / NL / EN, in functie van de taal van de deelnemers.

Inschrijving:

Al is het aangeraden de volledige cyclus van de voorgestelde sessies te volgen, is dit niet verplicht: u kunt zich voor één of meerdere sessies registreren, onafhankelijk van elkaar.

Het maximum aantal deelnemers per bedrijf is beperkt tot 2 personen.

Indien het aantal geïnteresseerde mensen binnen hetzelfde bedrijf dit rechtvaardigt, organiseert DiversiCom deze trainingen graag op maat binnen het bedrijf zelf.

Om de interactieve dimensie van de sessies te garanderen, behoudt DiversiCom zich het recht om het aantal deelnemers te beperken en / of een sessie te annuleren indien onvoldoende aantal inschrijvingen.

Betalingsmodaliteiten : De factuur wordt 2 weken vóór de training verzonden. Vanaf dat moment is de factuur verschuldigd in geval van annulatie door de deelnemer zelf.

Aarzel niet u meteen in te schrijven bij ontvangst van dit bericht.

Contactpersoon : Gratia Lauwers – g.lauwers@diversicom.com

Download de programma

We kijken er naar uit jullie te verwelkomen!

Uw DiversiCom Team

Copyright © 2019 asbl DiversiCom.