“Decent work for all” : Meer dan 50 organisaties engageren zich

05dec

Hoe het gezamenlijk engagement van de publieke sector, de privé-ondernemingen en de non-profit organisaties het verschil kunnen maken. The Shift is het verzamelpunt voor duurzame ontwikkeling met “Decent work for all”. DiversiCom staat hier volledig achter.

(tekst uit een persartikel)

CEO’s van meer dan 50 organisaties bundelen de krachten om kwetsbaren – vluchtelingen, mensen met een beperking, laaggeschoolde jongeren – te integreren in onze arbeidsmarkt: bedrijven als Proximus, Accenture, Securex, Sodexo, sociale organisaties als Diversicom, Duo For A Job, en overheidsbedrijven als VDAB.

Op 5 december overhandigen ze een charter met hun engagement aan federaal vice eerste minister Kris Peeters:

 • Werkgevers maken werk van een inclusief aanwervingsbeleid om de diversiteit in de samenleving te weerspiegelen in hun organisatie
 • Elke actor doet wat in zijn mogelijkheden ligt om duurzame tewerkstelling te creëren, dat kan gaan om het aanbieden van stageplaatsen, vrijwillige coaching van medewerkers enzovoort

Er zijn in ons land vandaag al veel interessante initiatieven om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Jammer genoeg blijven die erg versnipperd en kleinschalig en missen we de noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende actoren om de werkzoekenden en de werkgevers met elkaar in contact te brengen.

Het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift nam het initiatief om hun netwerk van 350 leden te activeren partnerschappen op te starten en uit te breiden. Via het charter Decent work for all geven ze hun leden de kans om een actieve rol op te nemen in het netwerk en zo beter werk te creëren voor iedereen.

Elke actor zal bijdragen volgens zijn specifieke expertise en mogelijkheden. Dat tilt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar een volgend niveau: het gaat niet enkel om financiële sponsoring maar ook om bredere samenwerking waar werknemers vrijwillig werkzoekenden coachen of gratis hun diensten en kennis ter beschikking stellen van sociale organisaties.

Een mooi voorbeeld is het project Digitalent van Proximus. Ieder jaar ontvangen een aantal jongeren zonder diploma een reeks workshops om hen in te wijden in de ICT wereld. Onder begeleiding van professionele coaches gaan ze aan de slag met 3D printing, programmering en leren ze hoe websites te bouwen. Proximus werkt voor dit project samen met de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Actiris en Forem en de VZW Youthstart. Dankzij deze succesformule kon Proximus al 120 jongeren begeleiden naar werk of een opleiding in Antwerpen, Brussel, Mechelen, Gent, Hasselt, Luik, Charleroi, Namen en Bergen.

Een ander bedrijf dat erg actief is om kwetsbaren naar werk te begeleiden, is het adviesbedrijf Accenture. Zo bieden zij in België gratis consulting aan aan een tiental sociale organisaties. Dankzij de samenwerking met Atlas – vzw Integratie en Inburgering Antwerpen – ontvangen er meer dan twintig hoogopgeleide nieuwkomers mentoring van Accenture medewerkers (Connect2Work). Die mensen worden intensief begeleid naar werk op hun niveau, onder andere binnen Accenture België. Daarnaast werkt Accenture ook gratis aan een IT-systeem om de Connect2Work mentoring efficiënter te organiseren en zo nog meer mensen te bereiken in de toekomst.

Bij Sodexo maakt de integratie van personen met een beperking integraal deel uit van hun diversiteitsbeleid. Ze zijn er namelijk van overtuigd dat die integratie een verrijking is voor de persoon in kwestie én voor het team waarin hij terechtkomt. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Julie Brossard, een specialiste in patisserie die aan doofheid lijdt. Zij draaide onder begeleiding van welzijnsorganisatie AVIQ een jaar mee met de keukenploeg op het Sodexo-hoofdkantoor en heeft sinds november een overeenkomst van onbepaalde duur gekregen. Het afgelopen boekjaar hebben zo’n 50 personen met een beperking stage gelopen bij Sodexo, een aantal dat elk jaar blijft stijgen.

Deze en andere interessante partnerschappen binnen Decent work for all, kaderen in de duurzaamheidsagenda van de VN. Eén van de ontwikkelingsdoelen is immers om tegen 2030 waardig werk te creëren voor iedereen, ongeacht achtergrond, opleiding of beperkingen.

Wilt u graag meer info over het charter Decent work for all en alle partnerschappen die eruit ontstaan zijn of opgeschaald worden? Neem dan gerust contact op met Sabine Denis van The Shift, Magali Frankl van Accenture of Haroun Fenaux van Proximus.

 • Sabine Denis, Co-director The Shift
  sabine.denis@theshift.be
  0496 51 66 00
 • Magali Frankl, Corporate Citizenship Coordinator Accenture
  magali.frankl@accenture.com
  0496 05 70 07
 • Jan Margot, Press relations Proximus
  jan.margot@proximus.com
  0475 58 50 37