Juridische kennisgeving op de website

Algemene Gebruiksvoorwaarden website

Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hieronder vermelde algemene gebruiksvoorwaarden. Door het bezoek van de website voort te zetten of op welke manier dan ook te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden.

Site-eigendom en intellectueel eigendom

Eigendom van de site

De uitgever van de site is DiversiCom ASBL, gepubliceerd in de Belgische monitor op 28 februari 2014 onder het ondernemingsnummer 546.986166.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud en vormgeving van de website www.diversicom.be is eigendom van de vzw DiversiCom.

Alle elementen van deze website worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

De schema’s en illustraties op deze website vallen onder het auteursrecht en onder het individuele portretrecht.

Voor iedere opname en verspreiding door DiversiCom van een getuigenis, foto, video enz. werd vooraf een schriftelijke toestemming verkregen die de vzw DiversiCom toelaat om deze personen te interviewen, te fotograferen en/of te filmen. Deze toestemming geeft aan de vzw DiversiCom het recht om dit materiaal, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren, te digitaliseren, en op de website www.diversicom.be ter beschikking te stellen van het publiek.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag geen enkele getuigenis, foto, video, enz. gereproduceerd of gebruikt worden.

Bij iedere reproductie of elk gebruik waarvoor toestemming werd verleend, moet duidelijk en goed leesbaar de bron vermeld worden.

Het is verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te melden of er links aan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DiversiCom.

De gebruiker stemt ermee in om de site op een redelijke manier te gebruiken en alleen in verband met de missie van DiversiCom.

Gegevensbeschermingsbeleid

DiversiCom verwerkt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg. In alle gevallen houden we ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Lees onze Verklaring over Gegevensbescherming voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze behandelen.

Contacten

Voor vragen kan de gebruiker contact opnemen met DiversiCom op: DiversiCom asbl, Espace Hive5 – Cours Saint-Michel 30 – 1040 Brussel; +32 (0) 2 880 50 69 of op het e-mailadres info@diversicom.be.