Eind 2014 heeft de Brusselse Kamer van Koophandel  een nieuwe opleidingscyclus opgestart : « Diversiteit in alle staten »

Een unieke kans voor werkgevers om de bestaande organismes, financiële tegemoetkomingen, subsidies, ondersteunend advies te ontdekken ten voordele van  een personeelsbeleid gericht op de diversiteit.

Diversicom heeft de opleiding « Diversiteit en Handicap » van vrijdag 16 Januari verzorgd.  Een twintigtal bedrijfsleider en HR verantwoordelijken waren aanwezig.

Hun verwachtingen : kennis maken met de verschillende types van  handicap, in perspectief zetten van  hun eigen percepties over handicap, identificeren van van de noodzakelijke veranderingen aan het aanwervingsproces om rekening te houden met een andersvalide, kennis nemen over de  tewerkstellingspremies en bestaande dienstverleningen.

Programma van de opleiding (een halve dag) :

  • De verschillende soorten handicaps
  • Context : Handicap en tewerkstelling in België
  • Een andersvalide in dienst nemen : de verschillende stappen, bestaande hulpmiddelen en cassussen
  • Impact van een geslaagde integratie voor de onderneming, de werknemer en de samenleving
  • Brainstorming : welke rol heeft een bedrijf om de mentaliteit te helpen evolueren ?
  • Besluit/ Vragen en antwoorden

 

Hun ervaringen :

« Bravo voor uw opleiding van deze morgen bij BECI.  Gestructureerd, duidelijk, levend en super interessant !  Dat geeft ons zin om deel te nemen in zo’n project. » Solvay

« Nogmaals gefeliciteerd  voor de opleiding deze vrrijdag  bij de BECI.  Jullie maken allebei een fantastisch tandem.  De voorbereiding, de presentatie en de documentatie waren perfect. Ik heb zelden zo’n interessante opleiding gevolgd. » Securex

« Nog hartelijk bedankt voor de presentatie van deze morgen.  Heel interessant en inspirerend. » STIB

Inlichtingen op de BECI website.

Voor alle vragen betreffend onze opleidings en bewustmakingsmodules, aarzel  niet en contacteer ons op info@diversicom.be !