DiversiCom gelukkige winnaar van het Impact programma van Ashoka & Accenture!

30jun

english version below

Gisteren vond de slotceremonie plaats van het Impact programma dat door Ashoka en Accenture werd georganiseerd om de initiatieven rond sociaal ondernemerschap te ondersteunen.

De jury riep DiversiCom uit tot winnaar !

    

Een topavond voor de integratie van mensen met een handicap in bedrijven :
– De Juryprijs werd uitgereikt aan DiversiCom. DiversiCom wint gratis consultancy van Accenture voor de verdere ontwikkeling van de organisatie;

– De Publieksprijs ging naar LET’S CO, een organisatie die zich actief inzet voor de professionele integratie van mensen met een verstandelijke beperking.

Van links naar rechts : Olivier Gillerot, Managing Director Accenture for Financial Services in France&Belux/ Anne Tess, Coach Ashoka / Elisabeth Doulcet, DiversiCom/ Claire Liebman, Coach Ashoka / Marie-Laure Jonet, DiversiCom / Eléonore Snoy, DiversiCom / Magali Frankl, Corporate Citizenship Lead for Accenture Belux / Elena Arène, Director for Ashoka Belgium

Het IMPACT programma

In maart werd DiversiCom samen met acht andere organisaties geselecteerd om deel te nemen aan het IMPACT programma 2016, dat werd gelanceerd door Ashoka België, in samenwerking met Accenture.

Ashoka is een internationale organisatie die zo innovatief mogelijke bedrijfsoplossingen wil creëren en ondersteunen rond de actuele maatschappelijke en milieu-uitdagingen met als doel de andere spelers in de samenleving te inspireren om ook op hun beurt changemakers te worden.

Dit jaar koos Ashoka voor het thema ‘werkgelegenheid’. Zo bracht de organisatie voor het IMPACT programma negen sociale ondernemers samen met een sociale impact op het vlak van werkgelegenheid.

DiversiCom en de acht ’tegenstanders’ kregen drie maanden lang persoonlijke begeleiding en professionele opleidingen om:

• de strategie van hun organisatie te versterken,
• creatief om te gaan met het inzetten van middelen,
• na te denken over nieuwe financieringsbronnen,
• hun sociale impact te verbeteren.

DiversiCom kampioen !

AAccenture beloonde DiversiCom met een cheque goed voor 100 dagen consultancy. De vzw kan het advies van Accenture gebruiken om te werken aan de prioriteiten van haar actieplan die tijdens het Ashoka-programma naar voren kwamen. De bedoeling? Zo veel mogelijk begeleiding bieden aan gehandicapte werkzoekenden, volgens de kwaliteitsvolle dienstverlening waar DiversiCom voor staat.

Maar er was uiteraard niet alleen de prachtige prijs van Accenture. Dankzij het IMPACT programma beleefde het team van DiversiCom een unieke ervaring, gekleurd door ontmoetingen met de teams van de andere deelnemende organisaties, de coaches en de teams van Ashoka en Accenture. Van harte dank hiervoor !

Via deze weg willen we ook graag de acht andere deelnemers van het project feliciteren. Onze bewondering voor hun creatieve aanpak van het probleem van de werkloosheid in België is groot. Wij wensen hen dan ook heel veel succes!

Ons team is gegroeid na dit avontuur. De komende maanden gaan we gemotiveerd en constructief tegemoet. Zo kunnen we onze begunstigden en partners een zo aangepast en doeltreffend mogelijke dienstverlening bieden.

—————

DiversiCom wins the Ashoka & Accenture’s Impact Programme !

The Impact Programme closing ceremony took place yesterday : the award for best social entrepreneurship went to DiversiCom !

A key evening for Disability and Work :

  • the Price of the Jury goes to DiversiCom : 100 days of free consultancy from Accenture to be used to develop the association’s activities;
  • the Audience Price goes to LET’S CO, organization that works for professional inclusion of people with intellectual disabilities.

Left to right : Olivier Gillerot, Managing Director Accenture for Financial Services in France&Belux/ Anne Tess, Coach Ashoka / Elisabeth Doulcet, DiversiCom/ Claire Liebman, Coach Ashoka / Marie-Laure Jonet, DiversiCom / Eléonore Snoy, DiversiCom / Magali Frankl, Corporate Citizenship Lead for Accenture Belux / Elena Arène, Director for Ashoka Belgium

The IMPACT Programme

DiversiCom was selected in March, together with 8 other organizations, to take part in the 2016 IMPACT Programme, launched by Ashoka Belgium in partnership with Accenture.

Ashoka is an international organisation whose mission is to support the best entrepreneurial and innovative solutions to social and environmental challenges, having the effect of inspiring everyone in society to act as changemakers.

The 2016 Impact Program was launched to tackle unemployment. Ashoka thus selected nine of social entrepreneurs having a social impact in that field.

DiversiCom and its 8 « competitors » followed a free personalized support for 3 months in order to :
– consolidate the strategy of its organization and ensure sustainability,
– stimulate creativity in terms of resource mobilisation,
– change its scale,
– improve its social impact measurement.

DiversiCom champion !

Accenture awarded DiversiCom a 100 days of free consultancy, that the association will be able to use to set up the Business Plan priorities that were identified during the Impact Programme. The objective here is to maximize the number of disabled jobseekers we accompany, while maintaining our “trademark” : quality of service.

Beyond the very generous price offered by Accenture, the IMPACT Programme allowed the DiversiCom team to experience an unique human experience, full of encounters and sharing moments with the other projects’ teams, the coaches, and the Ashoka and Accenture teams, to whom we give our warmest thanks.

We would like to congratulate the other 8 project leaders, who we admire for the creative solution they bring to tackle unemployment in Belgium. We wish them much success !

Our team has been enhanced by this wonderful adventure. It’s with great expectation and a constructive spirit that we look forward in the next few months, in order to offer to our beneficiaries and partners even more customized and efficient solutions.