DiversiCom aanwezig op de themadag « Handicap »

29jun

Ce Op 29 juni brengt de Franstalige Brusselse Regering de belangrijkste spelers op het vlak van handicaps samen rond één thema : de integratie van het aspect “handicap” in het volledige Brusselse beleid.

Céline Fremault, Didier Gosuin en Fadila Laalan stelden hierbij de maatregelen voor die werden genomen na een denkoefening van vijf maanden rond het thema handicap.

Een woordje uitleg …

De Brusselse regering lanceerde in januari een reeks themadagen. De bedoeling van deze dagen is te zorgen voor een nieuwe dynamiek en de wisselwerking tussen de acties en het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te onderstrepen. Het startschot dus van een Handistreaming beleid.

De denkoefening mondde uit in twaalf maatregelen die terug te vinden zijn in een brochure (beschikbaar in het Frans via deze link).

Op het vlak van werkgelegenheid voor personen met een handicap in alledaagse sectoren, stonden drie projecten in de kijker: de Pool H van Actiris, de opwaardering van het werk in overheidsfuncties en DiversiCom.

Een nieuwe wind dus voor de regering en de organisaties, die stuk voor stuk bereid zijn om hun krachten te bundelen voor een betere integratie van personen met een beperking.

Lees ook het artikel uit de krant Le Soir : Un plan d’attaque pour le handicap (pdf)