DiversiFlash nr 5 : 5 jaar impact, dat moeten we toch vieren ?

20mei

Beste lezers,

Vijf jaar zijn al voorbijgegaan sinds de oprichting van DiversiCom.

Zo jong nog, zal u zeggen! We staan inderdaad nog maar aan het begin. Maar vijf jaar volstaan om even terug te blikken en het gedane werk op te meten. Dat is precies wat de impactstudie “5 jaar professionele inclusie”, afgenomen bij onze stakeholders, beoogt. De resultaten ervan kan u ontdekken in deze DiversiFlash.

Vijf jaar, dat moeten we toch vieren? Ja natuurlijk! Al enkele maanden was ons feest in voorbereiding. We keken ernaar uit om u erbij te betrekken, beste kandidaten, partners en sponsors. Maar COVID-19 heeft er anders over beslist en legt voorzichtigheid en geduld op. Van uitstel komt echter geen afstel: zes kaarsjes zullen nog meer licht geven dan vijf!

Eénmaal per jaar informeert DiversiFlash u over de evolutie van ons werk en de hoogtepunten van het afgelopen jaar. In naam van onze ploeg dank ik u allen voor elke stap die u samen met ons gezet heeft naar een meer inclusieve samenleving. Een samenleving die een handicap of zwakke gezondheid kan overstijgen en aandacht heeft voor de ontwikkeling van ieders talenten.

Ondanks onze kwetsbaarheid moeten we nu meer dan ooit waardering hebben voor die kracht om ons staande te houden, sterk en solidair.

Veel leesplezier!

Marie Laure Jonet, Oprichtster en Gedelegeerd bestuurder

5 JAAR LATER : ENKELE CIJFERS

Eind 2019 … tellen we:

  • 282 begeleide werkzoekenden met een handicap (waarvan 160 in 2019)
  • 138 partnerbedrijven (waarvan er 78 werden begeleid in 2019)
  • 464 gefaciliteerde beroepsprojecten (waarvan 148 in 2019, 24% meer dan in 2018).

53% van de werkzoekenden begeleid door DiversiCom zijn aan het werk!

Er zijn twee bijkomende redenen om te vieren: niet enkel kennen we al drie jaar een stabiele groei van onze beroepsactivering, maar vooral nam in 2019 het aantal contracten van lange duur of van onbepaalde duur aanzienlijk toe.

Zouden we nu de vruchten plukken van de vele positieve ervaringen die we eerder gezaaid hebben?

  

IMPACTSTUDIE :

5 JAAR PROFESSIONELE INCLUSIE

Consultants van Bain & Company en BNP Paribas Fortis hebben een impactstudie gemaakt bij onze stakeholders.

De studie evalueert onze impact vanuit verschillende invalshoeken: de rechtstreekse weerslag op het leven van de begeleide kandidaten, op de mentaliteit en het gedrag van ondernemingen tegenover een handicap en de economische impact verbonden aan de tewerkstelling van onze kandidaten (de economische winst gegenereerd voor de overheid).

De hoge participatiegraad aan de studie stelde de consultants in staat solide en onderbouwd werk te leveren. Hartelijk dank aan alle deelnemers !

Enkele cijfers :

 Voor meer informatie :

Resultaten van de studie via deze link

WHAT IS NIEUW IN 2019 ?

Een nieuwe opleidingscyclus “In House” over handicap en tewerkstelling

Sinds 2019 stelt een nieuwe opleidingscyclus bedrijven in staat elkaar te ontmoeten bij DiversiCom om kennis, getuigenissen, uitdagingen en best practices uit te wisselen. Veertien bedrijven hebben deelgenomen aan de eerste cyclus en moedigen ons aan de formule te herhalen.

Vanaf nu hebben we dus een dubbel opleidingsaanbod: ofwel in het bedrijf volgens een formule op maat, ofwel bij DiversiCom volgens ons jaarprogramma.

Aarzel niet om u in te schrijven voor de cyclus 2020 via deze link !

We zijn met 7 !

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van kandidaten en van bedrijven die met ons willen samenwerken, mochten we twee nieuwe collega’s verwelkomen. Nu zijn we dus met zeven…een mooi getal, efficiënt! Zeven om u beter te helpen, zeven voor meer impact, zeven om “handicap” en “werk” één te maken. Samen met u maken we 7 x 77!

ONZE JAARLIJKSE TOPPERS

Een verbazingwekkende “Duoday”

47 beroepsverkennende stages waargemaakt in één maand tijd !  21 van onze 34 deelnemende stagiairs kregen binnen het jaar een concrete jobaanbieding of hernamen een kwalificerende beroepsopleiding.

Onze hyper-dynamiserende JobDay

Onze JobDay bracht 18 van onze partnerbedrijven samen met 22 van onze kandidaten en heeft geleid tot 140 sollicitatiegesprekken. Bovenop de contracten die hieruit resulteerden, hebben de uitwisseling van best practices tussen bedrijven en de talrijke ontmoetingen van deze dag een onmisbaar evenement gemaakt!

45 interventies tijdens conferenties en opleidingen in ondernemingen

We hebben 1.230 mensen rechtstreeks kunnen bereiken. We vermelden ook graag de bijdrage van journalisten die voeling hebben met onze opdracht en onze actieve “volgers” op sociale media. Zij dragen allen bij tot een ruime bewustmaking over de succesfactoren en de voordelen van een goed begeleide diversiteit. Lees onze interviews en getuigenissen op ons YouTube kanaal en op DiversiNews en DiversiStories.

Elles nous ont permis de toucher directement 1.230 personnes. Sans oublier la contribution de journalistes sensibles à notre mission et de nos « followers » actifs sur les réseaux sociaux. Tous contribuent à une sensibilisation la plus large possible des facteurs de succès et des bénéfices d’une diversité bien accompagnée.  Retrouvez nos interviews et témoignages sur la chaîne YouTube, ainsi que nos DiversiNews et DiversiStories.

WHAT ELSE ?

Ons geïllustreerd activiteitenverslag 2019, opgesteld tijdens de lockdown, is nu on line beschikbaar!

Wij bevelen u graag de lectuur ervan aan! Klik hier en u weet alles.

DIVERSICOM IN 2020 ? 

Wat doen we nu de gevolgen van deze pandemie onze dagelijkse leefwereld overhoop haalt? De handen ineenslaan en onze rug rechten. Vechten om te voorkomen dat de meest kwetsbaren onder ons in een nog zwakkere positie terechtkomen…net als de organisaties die hen steunen. Leven. Doorgaan. Doen. Verder werken en leren om kwetsbaarheid en aanpassing met mekaar te verzoenen. Waar hebben we dat nog gehoord…

Beste bedrijven, doe een beroep op onze diensten en verlies uw essentiële rol aan onze zijde niet uit het oog, ten gunste van een meer inclusieve samenleving.

Niets is mogelijk zonder de steun van onze kostbare partners. En u bent talrijk om ons te steunen, door een gift, een dienst, door raad te geven, in alle discretie. We danken u daar allen hartelijk voor: het draagt allemaal bij om vooruit te gaan! Het herinnert er ons aan dat de missie van DiversiCom beantwoordt aan een algemene behoefte. Die van uw kinderen, van uw naasten en uw bedrijven. Die van onze ganse samenleving.

Blijf ons vooral bijstaan in 2020! Een jaar dat iedereen oproept tot meer solidariteit.

We hebben u nodig om door te zetten!

Hoe kan u ons helpen? Hoe kunnen wij u helpen?

Contacteer ons zo spoedig mogelijk.

Het DiversiCom Team blijft tot uw dienst!

  Partnerondernemingen in 2019 (niet-uitputtende lijst)

Onze sponsors in 2019

Om DiversiCom te steunen :

  • Rekeningnummer van DiversiCom vzw : IBAN BE74 0017 2242 9707 – Communicatie : “Steun DiversiCom”
  • Via het “Fonds des Amis de la Fondation Jean-François Peterbroeck”, beheerd door de KBS (met fiscale aftrekbaarheid) : IBAN BE10 0000 0000 0404 – Communicatie : “Steun DiversiCom – 013/1060/00406”