DiversiFlash n°3 : al 3 jaar van dankbaarheid !

04mei

Beste lezers,

In 2017 vierde DiversiCom haar 3 jarig bestaan : een belangrijke mijlpaal ! Het biedt ons de gelegenheid om de stand van zaken op te maken en ons af te vragen waartoe dit avontuur ons kan leiden. Naast de publicatie van ons jaarlijks activiteitenverslag, vertelt DiversiFlash de hoogtepunten van het afgelopen jaar, alsook wat informatie over de recente ontwikkelingen op de werkvloer sinds de oprichting van onze organisatie. Niets had kunnen gerealiseerd worden zonder jullie, beste partners, ondersteunende partijen en vrienden !

DiversiGroeten,

Marie-Laure Jonet, Oprichtster en Gedelegeerd bestuurder

 PROGRAMMA

  • Effect : enkele cijfers
  • Nieuw partnerschip met Actiris 2017-2020
  • Versterkt Team
  • Nieuw CRM op maat = een bijkomende collega !
  • Onze onmisbare evenementen : Duoday en Jobday
  • Vormen, bewustmaken, uitwisselen, informeren !
  • Meer in detail : het jaarverslag
  • DiversiCom in 2018

IMPACT : ENKELE CIJFERS

Eind 2017: 158 begeleide werkzoekende personen met een handicap, 83 partnerondernemingen, 197 gefaciliteerde professionele projecten. En 48% van de werkzoekende mensen die door DiversiCom begeleid werden, waren tewerkgesteld !

EEN NIEUW PARTNERSHIP MET ACTIRIS

De Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling verleent ons voortaan het mandaat om de Brusselse werkzoekenden met een handicap te begeleiden. Dit mandaat verspreidt zich over een periode van 4 jaar en vertaalt zich in een gedeeltelijke financiering van onze sociale begeleidingsactiviteiten. Het versterkt eveneens onze netwerking met de andere partners en organisaties van Actiris.

VERSTERKT TEAM

Drie nieuwe collega’s hebben het team versterkt en we voelen de gunstige effecten hiervan! Hierdoor is het noodzakelijk onze samenwerkingswijze aan te passen om onze impact nog te vergroten. Van links naar rechts :

Michael Josz, (Coach), Eléonore Snoy (Co-manager), Marie-Laure Jonet (Oprichster & Manager), Gratia Lauwers (Office Manager), Jannemie Sente (Coach) 

EEN NIEUW OP-MAAT CRM = EEN BIJKOMENDE COLLEGA !

Als winnares van de Impact Ashokaprijs 2016 heeft DiversiCom gebruikt gemaakt van de know-how van de consultants van Accenture om een veilig en op-maat beheersinformatiesysteem te ontwikkelen. Dit systeem is nu een volwaardige lid geworden van het team, de garantiegever van up-to-date, homogene en gemeenschappelijke informatie.

ONZE ONMISBARE EVENEMENTEN : DUODAY & JOBDAY

Tijdens de nationale actie « Duoday » (maart), hebben wij 29 ontdekkingsstages in slechts één week georganiseerd ! Doelstelling? Enerzijds, bij een groot aantal bedrijven handicap introduceren en tot een bewustwording begeleiden dat handicap zeker niet te vergelijken is met onbekwaamheid. Anderzijds, onze kandidaten begeleiden in een beroep en werkomgeving van hun keuze. Effect ? 13 van de 22 deelnemende stagiairs hebben een duurzame job gekregen of een kwalificerende opleiding binnen het jaar gestart.

Onze jaarlijkse JobDay van oktober heeft 19 van onze partner ondernemingen en evenveel kandidaten samengebracht. 115 rekruteringsgesprekken hebben plaatsgevonden. Naast de werkovereenkomsten die eruit volgen maken de uitwisseling van praktijken tussen de bedrijven en de vele contacten op deze dag een onmisbare evenement !

VORMEN, BEWUSTMAKEN, UITWISSELEN, INFORMEREN !

41 interventies in het kader van conferenties en opleidingen in ondernemingen hebben ons toegelaten 1.400 mensen te bereiken. En laten wij onze « actieve followers » op de sociale netwerken niet vergeten, die samen met ons bijdragen tot de breedst mogelijke sensibilisering rond de succesfactoren en de toegevoegde waarde van een diversiteitsbeleid. Vind onze interviews en getuigenissen op YouTube, alsook onze DiversiNews en DiversiStories.

MAAR VOORAL…

DiversiFlash is echter niet voldoende om onze menselijke avonturen en overwinningen, waar wij het voorrecht hebben gehad die te begeleiden, uit te drukken. Ontdek enkele stukken en getuigenissen in ons dowloadbaar jaarverslag, en geniet er net zoveel als wij van !

DIVERSICOM IN 2018 ?

Hoewel de laatste cijfers over werkloosheid in België een positieve evolutie blijken aan te tonen, blijft de uitdaging van tewerkstelling van een persoon met een handicap bestaan ! Onze aandacht mag niet verslappen. 80% van de handicap komt tijdens het leven voor en het beroepsleven blijft maar verlengen. Het is niet nodig om hierover uit te weiden om te besluiten dat er een duidelijke behoefte blijft bestaan om mensen en werkgevers hierin te begeleiden. Dit alles bevestigt alleen dat het DiversiCom avontuur moet doorgaan… 2018 is het jaar van consolidatie van onze diensten en stabiliteit van ons versterkt team.

BEDANKT AAN IEDEREEN !

Het team en ikzelf hernieuwen onze inzet ten opzichte van jullie allemaal, begunstigden en waardevolle partners. We zijn nog steeds erg dankbaar voor het vertrouwen en de steun : we hebben jullie nodig om verder te gaan !

  

Wil je er meer over weten ?

Download ons jaarverslag

Hoe kan je ons helpen ?

Contacteer ons zo spoedig mogelijk.

Het DiversiCom Team blijft tot uw dienst !


  Partner ondernemingen in 2017

Onze steun in 2017