DiversiFlash n°4 : 2018, een jaar vol verrassingen !

29mei

Beste lezers,

Eén keer per jaar geeft onze DiversiFlash informatie over de ontwikkelingen in ons werk en vertelt u over de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Laten we meteen ter zake komen: niets van dit werk had kunnen gedaan worden zonder jullie, beste partners, ondersteunende partijen en vrienden! Namens ons team, bedank ik u voor elke stap in de richting van een meer inclusieve samenleving, die ernaar streeft eerst de talenten van iedereen te waarderen, bovenop een handicap of een verzwakte gezondheid.

Veel leesplezier!

Marie-Laure Jonet, Oprichtster en Gedelegeerd bestuurder

IMPACT: ENKELE CIJFERS

Eind 2018 … tellen we:

218 begeleide werkzoekenden met een handicap (t.o.v. 148 in 2018),

116 partnerbedrijven (inclusief 65 die in 2018 door ons werden gesensibiliseerd),

310 gefaciliteerde professionele projecten (waarvan 113 in 2018, dus 28% meer dan in 2017).

49% van de werkzoekenden begeleid door DiversiCom zijn aan het werk!

NIEUWE ERKENNING DOOR COCOF 2018 – 2022

De Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kortom Cocof (Commission communautaire française), heeft ons een erkenning verleend voor een periode van 5 jaar. In grote lijnen stelt dit ons in staat om een aanvullende begeleiding te bieden naast degene die wij voor Actiris leiden. Deze begeleiding is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren, die de school pas verlaten hebben, en voor werknemers, die zich moeten heroriënteren vanwege een nieuwe of evoluerende invaliditeitssituatie. Dit in de hoop om hen uit de werkloosheid te houden. Wat we absoluut willen: de uitdaging van hun (re) integratie zo snel mogelijk aangaan!

PAGEGROUP: EEN BUSINESS PARTNERSHIP DAT ONS VLEUGELS GEEFT

Laten we het engagement van het rekruteringsbureau PageGroup eens bekijken.

In eerste instantie heeft DiversiCom de “recruiters” training gegeven over de fundamenten van arbeidsongeschiktheid. Vervolgens hebben de “recruiters” onze kandidaten coaching aangeboden en hebben hen met onze steun aan hun klantbedrijven voorgesteld. Om deze synergiën te bekronen, werven werknemers van PageGroup fondsen voor DiversiCom.

Dit illustreert hoe sociale verantwoordelijkheid verschillende vormen kan aannemen binnen een bedrijf dat zijn personeelsleden wilt betrekken! Ben je al geïnspireerd?

ONZE JAARLIJKSE “TOPPERS”

Naast de nieuwtjes die we al verteld hebben, waren er enkele jaarlijkse topevenementen :

Aangrijpende groepscoachings…

De internationale mobilisatie rond de organisatie van de verbluffende Duoday : 32 beroepsverkennende stages georganiseerd op een maand! Impact daarvan? Van de 24 trainees hebben 13 een lange termijn job gevonden of een kwalificerende opleiding hervat binnen het jaar.

Onze jaarlijkse hyper-dynamiserende JobDay bracht 20 van onze partnerbedrijven en 22 van onze kandidaten bij elkaar. Het heeft tot 160 sollicitatiegesprekken geleid. Bovenop de contracten die hieruit resulteerden, hebben de uitwisseling van best practices tussen bedrijven en de talrijke ontmoetingen van deze dag een onmisbaar evenement gemaakt!

We hebben 1.475 mensen rechtstreeks kunnen bereiken met 45 interventies, conferenties of trainingen in ondernemingen. Om nog maar te zwijgen over de bijdrage van journalisten die gevoelig zijn voor onze missie en onze “Followers” die actief zijn op de sociale media. Ze dragen allemaal bij aan een zo breed mogelijke bewustmaking van de succesfactoren en voordelen van een weloverwogen diversiteitsbeleid. Je vindt onze interviews en getuigenissen terug op het YouTube-kanaal, evenals onze DiversiNews en DiversiStories.

WHAT ELSE ?

Wilt u nog meer van goed nieuws proeven? Laat u dan verleiden door een korte degustatie van ons Jaarverslag 2018.

DIVERSICOM IN 2019

Op het programma: het plezier van twee nieuwe collega’s te verwelkomen en de vurige wens om ons 5-jarig bestaan te vieren! To be continued …

Het team hernieuwt onze inzet ten opzichte van jullie allemaal, begunstigden en waardevolle partners. We zijn nog steeds erg dankbaar voor het vertrouwen en de steun: we hebben jullie nodig om verder te gaan!

 

Hoe kan je ons helpen?

Hoe kunnen we jou helpen

Contacteer ons zo spoedig mogelijk.

Het DiversiCom Team blijft tot uw dienst!

Partner ondernemingen in 2018

Onze steun in 2018