Duoday 26 maart 2015 : oproep aan kandidaten en werkgevers !

23jan

De nationale actie « Duoday » heeft twee doelstellingen :

  • bedrijven attent maken tov het werken met gehandicapte mensen
  • gehandicapte stagiaires een kans te geven om een bedrijf te ontdekken en hun beroepskeuze te bepalen

Op deze dag, zullen talrijke bedrijven hun deur openen voor stagiaires om het bedrijfsleven gedurende 1 tot 10 dagen te kunnen proeven.

Het is een nationale actie! De stages worden georganiseerd in samenwerking met de regionale kantoren die verantwoordelijk zijn voor de opname van gehandicapte mensen.

Bent u geïnteresseerd in een bedrijf ontdekkingsstage ?

Staat uw bedrijf klaar om een onbezoldigde stage  van 1 tot 10 dagen aan te bieden ?

LEES DAN VERDER !  Opgepast, inschrijvingstermijn eindigt op 15 februari !


KANDIDAAT VOOR EEN ONTDEKKINGSSTAGE?

Op 26 maart zullen talrijke bedrijven hun deuren voor stagiaires openen voor een ontdekking van 1 tot 10 dagen.  Een duo zal gevormd worden tussen de stagiaire en een werknemer, die verantwoordelijk zal zijn om de verschillende aspecten van een beroep en van het bedrijf samen te doorlopen.

Voor u is dat ook een kans om :

  • uw beroepskeuze uit te testen alvorens u een opleiding begint of een job zoekt
  • een onderneming of een bijzondere functie te ontdekken

Deze stagedag is onbezoldigd.  U wordt door uw regionaal agentschap verzekerd voor burgelijke aansprakelijkheid en beroepsongelukken gedurende de werkdag en tijdens uw woonwerkverkeer.  Als de handicap het rechtvaardigt,  kan een tussenkomst voor transportkosten gegeven worden.  Het is dus noodzakelijk dat de overeenkomst door alle 3 partijen (u, het bedrijf, het agentschap) voor de Duodaydag  getekend wordt.

Om u in te schrijven,  stuur voor 15 februari een mail aan info@diversicom.be

Praktisch :

Diversicom stuurt uw inschrijving door aan het bevoegde agentschap en zoekt een duo voorstel die uw past.  Als een voorstel u schikt, zal een stage overeenkomstl tussen u, de werkgever en het bevoegde agentschap (Phare, AWIPH, VDAB) getekend worden.  De stage zal op 26 maart starten  en zal worden beoordeeld.


ONDERNEMING ?

Op 26 Maart, open jullie deuren en voorzie een Duo tussen een van uw werknemers en een gehandicapte persoon!

Maar éen dag, denkt u, dat is kort…  maar één dag  is al voldoende.  Het is een opportuniteit om :

  • Te (her)ontdekken dat mensen met een handicap ook bekwaamheden hebben
  • Werknemers te ontdekken die een bijdrage leveren aan de integratie van gehandicapte arbeiders
  • Zich vragen te stellen over het bedrijfsbeleid rond een handicap in een bedrijf, de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid en waarom niet over het benutten van een ongebruikte vijver van competenties.
  • Toe te laten om een functie in te vullen aan een persoon die op zoek is naar werk of een richting.

Om deel te nemen : gelieve voor 15 februari

Pratktisch :

Als een kandidaat aan de stage criteria voldoet (zoals aangegeven op het formulier), zullen we zo spoedig mogelijk contact opnemen om de Duo te organiseren.

De regionale agentschappen (Phare, AWHIP, VDAB) zullen alle administratieve aspecten (ondertekening van een ontdekkingsstage overeenkomst) op zich nemen en zal de gehandicapte persoon gedurende zijn stage van een verzekering verzien (burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsongevallen)

Diversicom kan u tevens bijstaan bij de voorbereiding van de stage en bij de optimale ontvangst van uw stagiaire.

Wenst u meer informatie, gelieve naar de website te surfen :  www.duoday.be