DUODAY 24 maart 2016 : oproep aan werkgevers !

11jan

Op 24 maart 2016 vindt de grote nationale actie DUODay plaats, voor de tewerkstelling van personen met een handicap. Overal in België zullen ondernemingen hun deuren openen voor stagiairs met een handicap.

In 2015 namen meer dan 500 ondernemingen deel aan DUOday en verwelkomden ze 650 stagiairs … Een prachtig nationaal succes dus! Ook dit jaar draagt DiversiCom zijn steentje bij en wil het u aanmoedigen om uw teams te laten meedoen (inschrijven vóór 20 februari !). 

Hoe werkt het ?

Op 24 maart vormt een werknemer van uw bedrijf een ‘DUO’ met een stagiair met een handicap.

Duur van de stage :

 • minstens 1 dag, namelijk donderdag 24 maart 2016
 • 20 dagen voor stagiairs uit Brussel
 • 5 dagen voor stagiairs uit Wallonië en Vlaanderen

Dat is kort … maar ook al veel !

Want dankzij deze stage kunt u :

 • (her)ontdekken dat je ook met een handicap getalenteerd en gemotiveerd kunt zijn ;
 • een persoon met een handicap die werk zoekt laten kennismaken met een echte job en uw bedrijf (via een observatie en/of een actieve deelname aan regelmatige taken) ;
 • mensen ontmoeten die u graag willen helpen met de bevordering van de diversiteit van uw profielen en vaardigheden.

De stage is onbezoldigd.

Er wordt een stageovereenkomst getekend tussen u, de stagiair en de bevoegde overheidsinstantie, die de verzekeringen en de vervoerskosten voor haar rekening neemt.

De agentschappen Phare (Brussel, FR), AWIPH (Wallonië), VDAB/GTB (Vlaanderen en Brussel NL) en WSR (Duitstalige gemeenschap) staan in voor de organisatie van Duoday. Ze ontfermen zich over de promotie, de nationale coördinatie, de stageovereenkomsten en verzekeringen.

Website

Hoe kan DiversiCom u helpen ?

DiversiCom biedt zijn partnerbedrijven en kandidaat-stagiairs een gepersonaliseerde begeleiding om te verzekeren dat hun DUODay-ervaring een succes wordt.

Wij ontfermen ons over :

 • de preselectie en gepersonaliseerde presentatie van kandidaat-stagiairs die worden begeleid door DiversiCom ;
 • de bepaling van de specifieke noden met betrekking tot de handicap van de geselecteerde stagiair ;
 • de administratieve ondersteuning voor de inschrijving en de contacten met de bevoegde agentschappen ;
 • de voorbereiding van uw werknemers vóór de stage, indien nodig ;
 • de zichtbaarheid van uw deelname, indien gewenst. Zie bijvoorbeeld onze zichtbaarheidsacties in 2015 : persbericht, radio-interviews, filmpjes, nieuws in beelden (website en sociale media).

Bedrijven die van onze begeleiding willen genieten maar nog geen partner zijn van DiversiCom vragen wij aan te sluiten op ons Charter, het fundament van onze waarden en verbintenissen waaraan wij willen samenwerken.

Volgende stappen 

Als u uw bedrijf wil laten deelnemen, vragen wij u om :

 • zo snel mogelijk een interne oproep te doen. U kunt uiteraard meerdere ‘DUO’s’ vormen binnen uw onderneming ;
 • uw onderneming in te schrijven vóór 20 februari: ofwel rechtstreeks via internet ofwel via ons.

Als een kandidaat voldoet aan de criteria in uw stagevoorstel (webformulier) nemen we zo snel mogelijk contact met u op om het ‘DUO’ te organiseren.

Het regionaal agentschap (Phare, AWIPH, VDAB) neemt het administratieve luik voor zijn rekening (ondertekening van een overeenkomst voor een ontdekkingsstage) en verzekert de persoon met een handicap (werkongeval, burgerlijke aansprakelijkheid, letsels) tijdens zijn stage.

DiversiCom kan u helpen met de voorbereiding van de stage en het optimale onthaal van uw stagiair.

Meer informatie

Download de brochure en/of het magazine

Contactpersoon

Marie-Laure Jonet, Oprichtster : ml.jonet@diversicom.be

Eléonore Snoy, mede-gerante : e.snoy@diversicom.be