Internationale actie Duoday : 33 stages !

20apr

PERSBERICHT

Handicap en tewerkstelling :

deelname van 500 Belgische ondernemingen aan de internationale actie ‘DUODAY’

In April start de jaarlijkse actie ‘DUOday’, ten voordele van de tewerkstelling van mensen met een beperking. De actie streeft twee grote doelen na: bedrijven sensibiliseren om meer mensen met een beperking te werk te stellen en gehandicapte stagiairs een beroep laten ontdekken waarvoor ze gekwalificeerd zijn. De actie vindt gehoor op Europese schaal met de betrokkenheid van 11 landen. Wat België betreft, haar succes berust op een samenwerking tussen de vier regionale agentschappen bevoegd voor de integratie van mensen met een beperking, een breed netwerk van verenigingen, en ondernemingen die op het hele grondgebied deelnemen. In totaal grijpen ongeveer 500 ondernemingen hier de unieke kans om handicap en werk, twee nog vaak uiteenlopende werelden, dichter bij elkaar te brengen. De vzw DiversiCom draagt ruimschoots bij aan het succes van de actie. De vzw heeft 33 stages in 19 organisaties gefaciliteerd.

Context

In België gaan handicap en werk niet goed samen. Mensen met een beperking maken 15% uit van de werkende bevolking, maar slechts 35 à 40% onder hen heeft werk. Terwijl heel wat inactieve mensen met een handicap best wel over mogelijkheden en kwalificaties beschikken voor de arbeidsmarkt.

De vzw DiversiCom stelt zich tot doel om mensen met een beperking aan werk te helpen. Ze heeft vier kernactiviteiten: de begeleiding van gehandicapte werkzoekenden, advies op maat aan de werkgever, het verbinden van werkzoekenden met het netwerk van bedrijven, en het verspreiden van goede voorbeelden van een geslaagde integratie.

De DUOday: doel en impact

De DUOday wil de struikelblokken die personen met een handicap ondervinden naar hun professionele integratie weghalen. Deze maand openen ongeveer 500 bedrijven hun deuren voor stagiairs en hun ontdekkingstocht van 1 tot 20 dagen. Dat is inderdaad kort. Maar voor de stagiair is het een stap van onschatbare waarde in het vaak kronkelige parcours van integratie. Het bedrijf krijgt de kans om het anders-zijn op een positieve manier te ervaren en om op die manier bij te dragen aan een grote maatschappelijke uitdaging. De volgende stap? Mensen in dienst nemen.

Elk jaar leiden sommige stages, gefaciliteerd door DiversiCom, tot contracten op langere termijn. Zo hebben 13 uit de 22 stagiairs die begeleid werden door DiversiCom op de DUOday van 2017, een professioneel contract op langere termijn kunnen afsluiten, een kwalificatieopleiding gestart of verdergezet.

 33 duo’s bij elkaar gebracht door DiversiCom in 2018

Negentien partnerbedrijven gingen in op de DUOday-oproep. Voor hen heeft DiversiCom 33 stages gefaciliteerd die ten goede komt aan 24 werkzoekende kandidaten met een handicap. Ze volgt hun rekrutering op van a tot z: eerste matching met de onderneming, administratieve opvolging, de uitvoering van aanpassingen, de voorbereiding van de begeleiders en de evaluatie van de stage. Dit jaar kreeg DiversiCom ondersteuning van het Ministerie van Tewerkstelling om dit project tot een goed einde te brengen.

Enkele hartverwarmende duo’s 

  • Maïté (motorische beperking) bij de RTBF

Maïté behaalde haar CHMO en een certificaat in podiumkunsten en omroep. Gefascineerd door sport en natuurlijk begiftigd hoogwaardige relationeel, Maïté heeft zonder aarzelen Michel Lecomte’s uitnodiging aanvaard om eens een dag te delen met de sportredactieteam van de RTBF. 

  • Elisa (autisme) bij L’Oréal

Elisa is afgestudeerd van het school « Les Quatre Vents » gespecialiseerd in cursussen van kantooradministratie voor jonge autistische mensen. Ze heeft haar bekwaamheid in administratieve ondersteuning bij L’Oréal getoont, waar zij tijdens een week het departement Human Resources zal integreren. 

  • Maxime (autisme) bij Bruxelles Formation

Maxime komt uit dezelfde instellling « Les Quatre Vents » voor de jonge autistische mensen. Één van zijn dromen : in een bibliotheek tewerkgesteld worden. Een eerste toegang tot zijn droom, « Bruxelles Formation » zal hem verwelkomen voor het ontwikkelen van de dienst die zich gaat richten op de stagiairs van één van haar opleidingscentra. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met de realiteit van het beroep.

  • Joye (auditief handicap) bij de Gemeente van Jette

Joye heeft opleidingen in interieurdesign en bouwtekening gevolgd. Zij is haar Bachelor in Bouw aan het beëindigen. Zij gaat gedurende één week binnen de dienst Architektuur en energie van de Gemeente van Jette werken. Zij zal samen met de team op de werven kunnen gaan en zal tot de uitvoering van de plannen op software Autocad bijdragen. 

  • Vincent (auditieve beperking) bij BNP Paribas Fortis

Vincent volgt momenteel een opleiding in codering bij BeCode om zijn professinele heroriëntatie te vervolledigen. Hij zal de afdeling « Home for Innovation » bij BNP Paribas Fortis integreren en daarmee de innovatieve digitale projecten van de bank kunnen ontdekken.

  • Faouzia (verlammende ziekte) bij bpost

Faouzia heeft veel jaren ervaring als administratief secretaresse en hotelreceptionist. Haar gezondheid vereist bijzondere aanpassingen. bpost heeft haar een stage als Mailroom Assistente voorgesteld.

Hierbij vindt u een uitgebreide list van Duos en partnerbedrijven :

Betrokken landen die partners zijn van de Duoday 2018 : Duitsland, België, Scotland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Portugal, Sweden.

 Voor meer info:

DUOday: www.DUOday.be

DiversiCom: www.diversicom.be

 Contactpersoon DiversiCom:

Marie-Laure Jonet, Oprichtster

ml.jonet@diversicom.be / 0475 30 57 84