Cijfers

Feiten

  • België is toegetreden tot de Conventie van de Verenigde Naties en tot de Europese Strategie 2010-2020 ten voordele van mensen met een handicap: een ambitieus internationaal kader.
  • Werk en handicap bij de Belgische overheid : de verplichte quota worden niet bereikt..
  • Werk en handicap in de privésector : de beslissing wordt overgelaten aan de ondernemingen, die vaak niet weten hoe eraan te beginnen.
  • Ondernemingen met aangepaste arbeidsplaatsen/beschutte werkplaatsen : een onmisbare sector, maar ontoereikend..
  • Stereotypen en discriminatie bij de sollicitatie : helaas nog een realiteit…
  • Gehandicapten zijn minder vaak afwezig op het werk dan andere werknemers : ook dat is een realiteit!
  • De overheidstoelagen voor werkgevers en werkzoekenden echt een stimulans?

Dossiers en nuttige links

Overheidssteun voor werk

Regio Brussel

Voor Franstalige loontrekkenden
die in het Brussels Gewest wonen: PHARE
(Personne Handicapée Autonomie Recherchée)

Paleizenstraat 42, 1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 800 8203
Fax: +32 (0)2 800 8122
http://phare.irisnet.be/accueil/

Vlaamse Regio

Voor Nederlandstalige loontrekkenden
die in het Brussels Gewest of Vlaanderen wonen: VDAB
(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)

Keizerslaan 11, 1000 Brussel
Tel: 0800 30 700 (van 8h tot 20h)
Tel: 02 508 38 11
Fax: 02 506 15 90
www.vdab.be

Waalse Regio

Voor loontrekkende inwoners
van de Waalse regio : AWIPH
(Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées)

Rue Rivelaine, 21 – 6061 Charleroi
Tel: +32 (0)71 20 57 11
Fax: +32 (0)71 20 51 02
www.awiph.be

Duitstalige Gemeenschap

Voor loontrekkende inwoners van de Duitstalige Gemeenschap:
Dienststelle für Personnen mit Behinderung (DPB)

Vennbahnstraße 4 /4 – 4780 Saint-Vith
Tel. : +32 (0)80 22 91 11
Fax : +32 (0)80 22 90 98
www.dpb.be