Het begin…

De vzw DiversiCom ontstond in 2014 op initiatief van een groep vrienden. Sommigen onder hen hebben een handicap, anderen begeleiden al twintig jaar jonge gehandicapten in allerlei projecten.

Ze vertrekken van een vaststelling

Handicap en werk gaan in België niet goed samen. Hoewel 15% van de Belgische werkzoekenden een handicap heeft, vindt amper 35% van hen een job tegenover een gemiddelde van 50% in de Europese Unie.

Dit is wat hen tegenhoudt: een gebrek aan kennis van wat een handicap betekent met vooroordelen en discriminatie tot gevolg, een sociaal systeem dat gehandicapten niet voldoende aanzet om het professionele avontuur aan te durven, bereikbaarheid die te wensen overlaat, bevoegdheden voor Werk en Handicap die over verschillende politieke niveaus zijn verspreid…

En toch…

De mentaliteit verandert. En de impact van een geslaagde professionele integratie wordt algemeen erkend.

Voor de gehandicapte werknemer is werken… net als voor ieder ander werkend mens, een noodzaak om een volwaardige rol te kunnen spelen op sociaaleconomisch, relationeel en financieel gebied.

Een onderneming die een gehandicapte in dienst neemt… versterkt zijn diversiteit, ontwikkelt specifieke competenties die de handicap overstijgen, heeft een voorbeeldfunctie en toont zich solidair. Het absenteïsme ligt lager dan het gemiddelde en dankzij de werkpremies krijgt het bedrijf een vermindering van de loonkost.

Voor de onderneming betekent het… inclusiever worden, terwijl de sociale lasten verminderen.

Wat kunnen we dus meer en beter doen?

Wat kunnen we nog toevoegen aan wat er al bestaat?

Moet je…

… de gehandicapte beter begeleiden?
… de onderneming beter adviseren?
… de slaagkansen en de voordelen van een succesvolle integratie nog meer benadrukken?

Dat alles samen. Het ‘idee’ DiversiCom kreeg stilaan vorm. Na een gunstig onthaal en de steun van de eerste publieke en privé partners was de vzw een feit.

Missie

Activiteitenverslag

Onze waarden

Het DiversiCom charter

De ploeg

Onze partners

Hoe helpt DiversiCom de kandidaten en haar partner bedrijven?

Een aantal voorbeelden in deze video.