Met de competenties van het individu als uitgangspunt legt het DiversiCom Charter de basiswaarden vast waaraan voldaan moet worden bij de indienstneming van mensen met een handicap.

Aan de hand van 6 artikels, nodigt het Charter de onderneming aan om nieuwe richtlijnen in het bedrijf in te voeren, samen met haar medewerkers en partners.

Iedere onderneming kan het Charter onderschrijven. Vervolgens voegt DiversiCom de nieuwe onderneming toe aan haar lijst van partners en neemt het contact op met het bedrijf om zijn diensten aan te bieden.

Het lidmaatschap is jaarlijks hernieuwbaar. Het bedrag wordt bepaald volgens de grootte van de onderneming:

  • minder dan 10 werknemers: 100 € excl.BTW
  • van 10 tot 100 werknemers: 300 € excl.BTW
  • van 100 tot 1000 werknemers: 500 € excl.BTW
  • meer dan 1.000 werknemers: 1000 € excl.BTW

 

1 / Een inclusief ondernemingsbeleid.

Bij onze strategische en operationele beslissingen denken we ook aan mensen met een handicap.
Voorbeeld: bij het ontwikkelen van producten, de keuze van de leveranciers, de selectie en de opleiding van het personeel…

2 / Gelijke kansen voor iedereen.

Als het nodig blijkt, passen we de proeven en gesprekken gedurende de selectie en de sollicitatie
in de mate van het mogelijke aan de handicap van een kandidaat aan.
Voorbeeld: een toegankelijke zaal, schriftelijke proeven in braille, een gebarentolk…

3 / Eerst de competentie, dan de handicap!

Bij gelijkwaardige competentie, laten we de rem los en zetten we de stap om de gehandicapte in dienst te nemen!

4 / Een aangepast arbeidskader.

We zorgen voor een goede toegankelijkheid van het gebouw en een aangepaste ergonomie.
Voorbeeld: inkom, toegankelijke gemeenschappelijke ruimten en toiletten, voorbehouden parking, spraaksoftware, ergonomische meubels…
We zorgen voor aanpassingen die het voor de gehandicapte werknemer makkelijker maken om aan het werk te blijven.
Voorbeeld: aanpassing van de arbeidstijd, flexibele werkuren…

5 / Integratie en ontwikkeling.

We waken over de goede integratie en de ontwikkeling van de werknemer.
Voorbeeld: sensibilisering van de medewerkers, aangepaste opleidingen, het zoeken naar goede oplossingen, samen met de werknemer en zijn of haar omgeving…

6 / Het verspreiden van good practices.

Zowel binnen als buiten de onderneming communiceren we over de successen en de voordelen van inclusie.
Zo dragen we bij tot een mentaliteitswijziging en zetten we andere ondernemingen aan om… iedereen gelijke kansen te bieden!

Download het DiversiCom charter

Het Charter onderschrijven