Missie

DiversiCom wil diversiteit op het werk promoten en het in dienst nemen van mensen met een handicap op basis van hun competenties vergemakkelijken.

Onze missie rust op drie pijlers

Handicap en werk

Het percentage gehandicapte werknemers in België is bij de laagste van Europa: 35% tegenover 50% in de EU. Terwijl de werkkracht van gehandicapten bewezen is en hun werkgevers tevreden zijn.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteit in de onderneming

In een onderneming vertaalt het verzoenen van winstgevendheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zich op verschillende manieren: de bestemming van de winst, keuzes op ecologisch gebied, het respect voor de klanten en andere belanghebbenden, de manier waarop er met de medewerkers wordt omgegaan… Voor diversiteit zorgen in profielen en competenties via een rekruteringsbeleid dat ook openstaat voor mensen met een handicap, is een verantwoorde maatregel met een directe impact op de werknemer, de onderneming en de maatschappij in het algemeen.

Communicatie, motor van gedragsverandering

Informeren over de succesfactoren en de voordelen van diversiteit op het werk, moedigt anderen aan om er ook in te geloven. Het draagt bij tot een mentaliteitswijziging tegenover handicap, in de onderneming en daarbuiten. Het zet de ondernemingen en de gehandicapte werknemer aan om hun verantwoordelijkheid op te nemen en te getuigen over hun gemeenschappelijk succes.