Competent zijn is geen meerwaarde ; het is een voorwaarde..
Een gehandicapte in dienst nemen is geen gunst ; het is een verantwoordelijkheid.
Erover praten is nutteloos noch ijdel ; het is werken aan een gedragswijziging.

DiversiCom handelt vanuit een politieke en levensbeschouwelijke neutraliteit.
Haar fundamenteele waarden zijn :

Competentie

De competentie en de toegevoegde waarde van een gehandicapte werknemer zijn het vertrekpunt van ieder project met DiversiCom

Verantwoordelijkheid

  • Van de gehandicapte werknemer : als actieve deelnemer en getuige
  • Van de onderneming: als verantwoordelijke werkgever en verdediger van diversiteit op het werk

Respect

  • Voor de waardigheid van de gehandicapte
  • Voor de cultuur van de onderneming

Op maat

Om de werkzoekende te begeleiden, gaat DiversiCom uit van een gepersonaliseerde aanpak. We zoeken oplossingen voor de specifieke noden van de kandidaat en zijn of haar omgeving.

Om de onderneming te adviseren zorgt DiversiCom voor expertise op maat, dankzij haar netwerk van partners voor Werk en Diversiteit bij de overheid, de privésector en het middenveld.

Om over diversiteit op het werk te praten, vertrekt DiversiCom vanuit de gevoeligheid van de werknemer en de bedrijfscultuur van de onderneming om samen de boodschappen en communicatiekanalen te bepalen.