Cyclus van opleidingen en workshops bij DiversiCom – laastste update

23okt

PAGINA REGELMATIG AANGEPAST – laatste update : 23/10/2020  

Bent u actief in HR, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of Diversiteit binnen uw bedrijf ?

Wenst u de diversiteit te vergroten en vacatures open te stellen voor personen met een handicap op basis van hun competenties ?

Maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken ?

Graag stellen wij u

EEN VOLLEDIGE CYCLUS OPLEIDINGEN EN WORKSHOPS

georganiseerd  door DiversiCom tussen maart en december 2020

Een UNIEKE ERVARING om diversiteit in UW bedrijf met success te managen !

AGENDA:

Sessie 1 : Een succesvolle integratie van handicap in de onderneming : basisvoorwaarden (een halve dag)

De fundamenten over handicap en de verschillende stappen van een rekruteringsproces leren vanuit het oogpunt van handicap.

Objectieven:

 • Handicap : definitie, feiten en cijfers, typologie
 • De stappen van een rekruteringsproces vanuit het oogpunt van handicap
 • Redelijke aanpassingen, werkgelegenheidssteun en integratiebegeleiding (voorbereiding van de collega’s)
 • Opvolging gedurende tewerkstelling: essentieel voor het behoud van werk

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u hebt hierover weinig kennis of ervaring en bent bereid om basiskennis op te doen.

Duur :

9.15 : Onthaal en presentatie van deelnemers

9.30– 11.30 : Opleiding

Datum : Maandag 23 maart 2020 New datum : Vrijdag 24 april 2020

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 190€ excl BTW per persoon.

Sessie 2 : Lunchconferentie met François Colinet, psycholoog en docent

Op basis van zijn persoonlijke reis zal François Colinet zijn visie presenteren op de meervoudige identiteit van de mens en op de identiteitsdimensies die specifiek zijn voor de gehandicapte persoon. Als psycholoog en leraar zal hij zijn mooie persoonlijke getuigenis presenteren in een dubbele theoretische en pedagogische benadering. Een niet te missen bijeenkomst!

Duur :

12.15 : Onthaal en broodjes buffet

12.30 – 14.00 : Conferentie

Datum : Vrijdag 24 april 2020 New datum : Vrijdag 9 oktober 2020

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site en via videoconferentie

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 100 excl BTW per persoon (90€ via videoconferentie) / onderneming  zonder lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon (135€ via videoconferentie)

 

Sessie 3 : Sensibiliseringsworkshops rond handicap (een halve dag)

Drie situationele workshops om de wereld van handicap te leren kennen en de moeilijkheden van personen met een handicap te begrijpen om zo acties te identificeren die geïmplementeerd kunnen worden om hun dagelijks leven te verbeteren, of dit nu een gehoors-, visuele of mentale beperking is (specifieke focus op autisme), motorische stoornissen of invaliderende ziekten.

Objectieven :

 • Bewustmaking rond handicap op de werkvloer en in beroepsopleiding (analyse van percepties, angsten, soorten handicaps, handicaps op de arbeidsmarkt, enz.)
 • Handicap en relatie met mensen met een handicap demystificeren
 • Door te experimenteren bewust worden van de realiteit van verschillende soorten handicaps
 • Debat over de ondervonden moeilijkheden en voordelen, leren uit de uitwisseling van ervaringen binnen de groep
 • Nota nemen van bestaande regelingen in een professionele context, de “Plus Handicap” identificeren, de aanbevelingen voor een goede samenwerking met een collega met een handicap opnemen
 • De wens creëren om mensen met een beperking de kans te geven om deel te worden van het bedrijf

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : alle personeelsleden, alle functies en categorieën gecombineerd.

Duur : 

8.45 : Onthaal en ontbijt

9.00– 12.30 : Opleiding

Datum : Vrijdag 15 mei 2020  New datum : Vrijdag 23 oktober 2020 geannuleerd 🙁

Praktische modaliteiten : workshops moeten “on site” plaatsvinden. Een uitstel wordt opnieuw overwogen als sanitaire maatregelen ons daartoe verplichten. Indien dit van toepassing wordt zullen de deelnemers op de hoogte gebracht worden en zal deze pagina bijgewerkt worden.

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon.

Sessie 4 : Onzichtbare handicap en Werk (een halve dag)

De specifieke kenmerken van onzichtbare beperkingen, psychologische en sociologische obstakels en hefbomen bespreken voor de integratie van een persoon met een onzichtbare handicap in het bedrijf.

Objectieven :

 • Typologie van onzichtbare handicaps
 • Specifieke uitdagingen voor onzichtbare handicaps
 • Gevolgen voor de professionele situaties die deelnemers en hun kandidaten tegenkomen
 • Case study: uitwisseling van oplossingen en goede praktijken
 • Aanbevelingen

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, leuke en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, alle personeelsleden, alle functies en categorieën gecombineerd.

Duur :

9.00 : Onthaal en ontbijt

9.15– 12.45 : Opleiding

Datum: Vrijdag 19 juni 2020

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 200€ excl BTW per persoon / onderneming  zonder lidmaatschap: 250€ excl BTW per persoon

 

Sessie 5 : De aandacht voor Handicap versterken in het HR-beleid van mijn onderneming : actieplan (2 uren)

Hoe diversiteit bevorderen en de tewerkstelling van mensen met een handicap vergemakkelijken op basis van hun vaardigheden in mijn bedrijf ? Hoe mijn acties structureren?

Objectieven :

 • Waarom een actieplan voor handicap in mijn bedrijf ?
 • Hoe de diagnose te stellen
 • Integratieplan
 • Retentieplan, plan ter bevordering van het behoud van werk
 • Communicatieplan
 • Label Diversiteit van Actiris en Cap 48 Prijs Citizen Enterprise

Methodologie : de sessie wordt gegeven door de trainers van DiversiCom op een informatieve, praktische, en interactieve wijze.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u bent al vertrouwd met handicap, maar wilt uw acties in uw bedrijf beter structureren.

Duur : 

8.45 : Onthaal en ontbijt

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 25 september 2020

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 190€ excl BTW per persoon.

 Sessie 6 : Succesvol baanbehoud voor een werknemer met een handicap (2 uren)

Het behoud van werknemers die tijdens hun beroepsleven een handicap krijgen, blijft een uitdaging voor HR-diensten. Het gaat erom een aangepaste begeleiding van de medewerker te waarborgen, om de nieuwe respectievelijke behoeften te identificeren en de methode en uit te voeren stappen ten gunste van het behoud beter te begrijpen.

Objectieven

 • Erkenning en open discussie over de ondervonden problemen
 • Definitie van te stellen doelen
 • Presentatie van de globale aanpak voorgesteld door DiversiCom in de verschillende stadia van de begeleiding
 • Definitie van het begeleidingskader

Methodologie : de sessie wordt gegeven door trainers van DiversiCom. Het is de bedoeling te werken rond praktische gevallen die deelnemers tegenkomen en om de ondersteunende benadering voorgesteld door DiversiCom te presenteren.

Doelgroep : HR verantwoordelijke, verantwoordelijke diversiteit of talent recruiter, u bent al vertrouwd met handicap, maar wilt uw acties in uw bedrijf beter structureren.

Duur : 

8.45 : Onthaal en ontbijt

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 13 november 2020

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats via videoconferentie

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 190€ excl BTW per persoon

Sessie 7 : Autisme et werkgelegenheid. Gast : Josef Schovanec, autistisch filosoof en columnist

Autisme is vandaag de dag een uitdaging. Een verhoogd bewustzijn beantwoordt aan de noodzaak om het beter te begrijpen, om het beter te begeleiden in verschillende stadia van het leven. Wat kunnen we in de professionele context weten over dit brede spectrum, met inbegrip van aandoeningen die ons soms heel anders lijken?

Specifieke doelstellingen

 • Autisme in het kort: feiten en cijfers, algemene trends, uitdagingen en kansen op het werken
 • Begeleiding van de persoon met autisme in zijn of haar beroepsproject: praktische casestudies
 • Getuigenis van Josef Schovanec, filosoof en columnist, auteur van “Voyage en Autistan”.

Duur : 

8.45 : Onthaal en ontbijt

9.00– 11.00 : Opleiding

Datum : Vrijdag 11 december 2020

Praktische modaliteiten : de training vindt plaats on site of via videoconferentie (te bevestigen in functie van de toekomstige maatregelen van de exitplan)

Tarief : onderneming met lidmaatschap: 150€ excl BTW per persoon/ onderneming  zonder lidmaatschap: 190€ excl BTW per persoon

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Adres :

 • Securex Gebouw, Hive5 (2e verdieping)
 • Sint-Michielswarande 30 te 1040 Bruxelles – voetgangersingang aan de Père de Deken straat!

Toegang :

 • Plan via deze link
 • Metro, Bus en Tram, halte « Merode » : lijnen 1, 5; 22, 27, 61, 80; 81
 • Parking op aanvraag (beperkt aantal plaatsen)

Talen : FR / EN / NL, in functie van de taal van de deelnemers.

De meerderheid van de werkzoekenden begeleid door DiversiCom is franstalig.

Inschrijving:

Al is het aangeraden de volledige cyclus van de voorgestelde sessies te volgen, is dit niet verplicht: u kunt zich voor één of meerdere sessies registreren, onafhankelijk van elkaar.

Het maximum aantal deelnemers per bedrijf is beperkt tot 2 personen. Indien het aantal geïnteresseerde mensen binnen hetzelfde bedrijf dit rechtvaardigt, organiseert DiversiCom deze trainingen graag op maat binnen het bedrijf zelf.

Om de interactieve dimensie van de sessies te garanderen, behoudt DiversiCom zich het recht om het aantal deelnemers te beperken en / of een sessie te annuleren indien onvoldoende aantal inschrijvingen.

Betalingsmodaliteiten : De factuur wordt 2 weken vóór de training verzonden. Vanaf dat moment is de factuur verschuldigd in geval van annulatie door de deelnemer zelf.

Contactpersoon : Marianne Neirinckx – m.neirinckx@diversicom.com

Inschrijving

Download de programma

We kijken er naar uit jullie te verwelkomen!

Uw DiversiCom Team

Copyright © 2020 asbl DiversiCom.