Diversiflash nr 8 : 2022, een jaar vol tegenstellingen!

05mei

Welkom bij onze Diversiflash! We brengen u het laatste nieuws van DiversiCom en blikken terug op het afgelopen jaar.

Voor het jaar 2022 geeft DiversiCom een genuanceerd overzicht…

Op het vlak van de activiteiten was het een uitstekend jaar. Het aantal professionele projecten dat werd gefaciliteerd voor een groeiend aantal kandidaten met een handicap, bleef toenemen.

Deze mooie ontwikkeling weerspiegelt zich in een groei van hun tewerkstellingsgraad: eind 2022 had 60% van de 376 kandidaten die door DiversiCom begeleid werden, een stabiele baan, een stage of een opleiding in een bedrijf. Nieuwe werkgevers hebben zich aangesloten aan ons netwerk, waardoor het aantal partnerbedrijven is opgelopen tot 226.

Ons team heeft echter te maken gehad met ongekende uitdagingen. Het effect van twee jaren weerstand tegen de onvoorspelbaarheden van de pandemie kon niet vermeden worden, het heeft dan ook enkele maanden geduurd alvorens de energiebalans in ons team hersteld was. Omdat we onze capaciteitslimiet van aanvragen bereikt hadden, moesten we tijdelijk nieuwe begeleidingsaanvragen stoppen en een wachtlijst opzetten. Er was ook tijd nodig om ons team te versterken.

Maar de nieuwe pagina 2023 vertoont al mooie vooruitzichten!

Het nu uitgebreide team heeft al de wachtende aanvragen verwerkt. Samen met de hernieuwing van ons akkoord met Cocof voor de volgende 5 jaren, biedt dit nieuwe perspectieven voor ontwikkeling.

Aan u, partners, gulle schenkers en sponsors, sympathisanten, families en vrienden, die ons dagelijks aanmoedigen en onze toewijding delen: aanvaard onze dankbaarheid…en hoor onze hoop: we rekenen op u opdat een handicap geen beperking meer zal zijn. In onze samenleving. In onze families. In uw bedrijven.

Veel leesplezier!

Marie-Laure Jonet, Oprichtster & Directrice

1. De cijfers

In 2022, waren…

Sinds onze oprichting gaat het over een totaal van

  • 376       begeleide kandidaten 
  • 226       partnerbedrijven
  • 806      gefaciliteerde professionele projecten  
  • 60 %    kandidaten aan het werk (ter indicatie, de werkgelegenheidsgraad van mensen met een handicap: 35% in België en 50% in de Europese Unie)

2. Opleidingen “Handicap en werk” : een recordjaar !

Het jaar 2022 markeert een recordaantal opleidingen en sensibiliseringsworkshops gegeven binnen bedrijven. In totaal werden 68 sessies gegeven, voor 1.365 deelnemers van 52 bedrijven, in alle sectoren. Daarbij komen nog de ongeveer 600 deelnemers aan lezingen, academische cursussen en werkgroepen waarvoor DiversiCom op verzoek heeft bijgedragen.

Het begrijpen van handicaps, het onzichtbare achter het zichtbare zien, vooroordelen doorbreken, talenten ontdekken, in hun schoenen staan om hun behoeften te begrijpen, bestaande hulpmiddelen begrijpen, de voordelen erkennen van een open en regelmatige communicatie, de wil creëren om te geloven, voor zichzelf, voor anderen, voor hun bedrijf,… “ al deze voordelen werden geformuleerd door deelnemers.

Ons aanbod van trainingen vernieuwt voortdurend!

Sluit je bij ons aan in 2023: agenda van onze jaarlijkse- intercompany – cycli.

Of contacteer ons om op maat gemaakte sessies in uw bedrijf te organiseren.

3. Interne coaching interne : een dienst in ontwikkeling

Het professionele parcours van onze kandidaten is zelden een rechte weg. Wanneer een handicap zich manifesteert tijdens je leven, of verergert met de tijd, is het belangrijk om je koers aan te passen en daarbij het bedrijf te betrekken. Van essentieel belang is dan het instellen of herstellen van de dialoog.

De recente verschuiving naar het werken op afstand, versterkt de nood aan waakzaamheid om een vlotte communicatie te behouden. In 2022 beoogde DiversiCom haar interventievermogen, om elke professionele of interpersoonlijke situatie die als problematisch wordt ervaren binnen een team, te versterken. Daarvoor heeft zij een op maat gemaakte aanpak gedefinieerd al naargelang de situatie of de doelstellingen die bereikt moeten worden (vb. het organiseren van nieuwe aanpassingen, het herstellen van een dialoog, het aanpassen van een mentoring, een nieuwe taakverdeling…). Deze service is zich verder aan het ontwikkelen.

4. De ups and downs van het team

Na een turbulente periode ten gevolge van kwetsbare gezondheid en een vertrek in 2022, heeft het team zijn balans en nieuwe energie gevonden! Onze twee nieuwe jobcoaches, Deborah en Marielle, hebben snel hun draai gevonden. En een projectmanager (interface naar bedrijven) wordt verwacht in 2023.

Ter informatie! Help ons en deel onze vacature uitbundig!

5. Een verjongingkuur van onze CRM

Een goede CRM… de basis voor elke onderneming die meerdere, gevoelige gegevens moet beheren in een gedeelde en beveiligde omgeving. Sinds de oprichting van de CRM DiversiCom in 2016, is de VZW gegroeid, en daarmee de behoefte aan gegevensbeheer en rapportering. Het was dus tijd om dit aan te pakken en te vernieuwen. Dankzij de ‘pro bono’ ondersteuning van het bedrijf Ink Consulting, gespecialiseerd in probleemoplossing op vlak van veranderingsbeheer en CRM-implementatie, is dit kunnen gebeuren. We bedanken hen hiervoor!

6. La Philantroupe op de planken voor DiversiCom: een onvergetelijke avond!

Op 4 oktober 2022, was er … een volle zaal, sterke getuigenissen en een geweldige show, ten voordele van de VZW’s DiversiCom en 1Toit2Ages. Bedankt aan iedereen voor jullie aanwezigheid, steun en vrijgevigheid! Bedankt ook aan de talentvolle “Philantroupe” om voor ons te spelen!

7. Vooruitzichten 

Wat staat er op het programma voor 2023? De opstart van de jobbegeleiding van een 40 tal nieuwe talenten met een beperking. Terzelfdertijd een 9e collega verwelkomen om een goede opvolging van hun werkgelegenheid en een uitbreiding van onze partnerschappen te garanderen. En tot slot zullen we bijdragen tot overlegvergaderingen en geplande politieke memoranda in de aanloop van de verkiezingen in 2024!

BEDANKT

Hoeveel van u hebben dit jaar nog onze begunstigden een duwtje in de rug gegeven en ondersteund om de job van hun dromen te vinden? Uw giften en initiatieven zijn levensbelangrijk en sterk aanmoedigend! Ons team en onze kandidaten danken u van harte.

We hebben uw steun nodig om verder te gaan!

Pour faire un don :
ASBL DiversiCom: IBAN BE74 0017 2242 9707 – Mededeling : « Gift aan DiversiCom ». 

Er is fiscale aftrekbaarheid voor giften vanaf 40 €. 

Wilt u meer weten?

Download hier ons jaarverslag

U wilt ons helpen of aanbevelen? 

Kunnen wij u helpen?  

Het DiversiCom team staat tot uw dienst.


Onze partnerbedrijven in 2022

Onze gewardeerde supporters in 2022